วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อมร' ปัดข้อกล่าวหา ให้ศาล รธน.เป็นอำนาจที่สี่

โฆษก กรธ. โต้ คณิน ปมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใน รธน. บอกยังคงอยู่ ปรับให้นำไปปฏิบัติจริง โต้ไม่ให้องค์กรอิสระ-ศาลเป็นอำนาจที่ 4

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 59 นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่ นายคณิน บุญสุวรรณ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 ระบุว่า ร่างรัฐธรรมนูญไม่มีคำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ว่า เรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หายไปไหน เราเอาไปเขียนไว้ในมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้ว จะทำให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติจริง ไม่ได้เขียนไว้ลอยๆ เหมือนแต่เดิม ที่อาจทำให้เกิดความลักลั่นในการตีความ ยืนยันได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่น้อยกว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา ยังคงยึดหลักการสากล และอิงกับวัฒนธรรมประเพณีไทย

เมื่อถามว่า นายคณิน ระบุว่า มาตรา 3 ในร่างรัฐธรรมนูญที่เขียนว่า "รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และความผาสุขของประชาชนโดยรวม" เป็นการลดฐานะสามอำนาจอธิปไตยลงมาเท่ากับองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ และยังต้องถูกกำกับ ควบคุมโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง นายอมร กล่าวว่า การบัญญัติเช่นนี้เป็นการยืนยันว่าทุกองค์กรมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม ซึ่งหลักการเป็นแบบนั้น ไม่ได้ให้ศาลหรือองค์กรอิสระเป็นอำนาจที่ 4 อย่างที่กล่าวหากัน ไม่มีใครเหนือใครแต่อย่างใด

โฆษก กรธ. โต้ คณิน ปมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใน รธน. บอกยังคงอยู่ ปรับให้นำไปปฏิบัติจริง โต้ไม่ให้องค์กรอิสระ-ศาลเป็นอำนาจที่ 4 24 ม.ค. 2559 18:24 ไทยรัฐ