วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาลัย หลวงพ่อจรัญ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน พระวิปัสสนาจารย์ เรื่องกฎแห่งกรรม

ศิษยานุศิษย์เศร้า สิ้น หลวงพ่อจรัญ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน พระนักพัฒนา และพระวิปัสสนาจารย์ ด้วยหลักสติปัฏฐาน 4 รวมถึงเน้นการสั่งสอนเรื่อง กฎแห่งกรรม...

ภายหลังคณะแพทย์ศิริราช ออกแถลงการณ์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมฺโม) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการอาพาธในโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ด้วยอาการหอบเหนื่อยจากโรคปอดอักเสบ โดยระยะหลังอาการทรุดลง เริ่มมีเลือดออกผิดปกติจนต้องมีการถวายเลือดและเกล็ดเลือด จนในที่สุดการทำงานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว ไม่สามารถถวายการรักษาประคับประคองได้ต่อไป โดยถึงแก่มรณภาพอย่างสงบ ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 08.37 น.สิริอายุ 87 ปี 5 เดือน โดยได้สร้างความโศกเศร้าให้กับศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก

สำหรับประวัติ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) หรือ หลวงพ่อจรัญ มีนามเดิมว่า จรัญ จรรยารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2471 ที่บ้านบางม่วงหมู่ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนทั้งหมด 11 คน ของนายแพ จรรยารักษ์ และนางเจิม (สุขประเสริฐ) จรรยารักษ์ เป็นพระภิกษุสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2491 ที่วัดพรหมบุรี โดยมีพระพรหมนคราจารย์ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนครเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูถาวรวิริยคุณ วัดพุทธารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ฐิตธมฺโม"

ปัจจุบัน "หลวงพ่อจรัญ" ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม โดยยกเหตุการณ์ที่เคยประสบและนับเป็นกฎแห่งกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน 4 แบบพองหนอ-ยุบหนอ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลายอีกด้วย

ด้านการศึกษา พ.ศ. 2492 "หลวงพ่อจรัญ" สอบไล่ได้นักธรรมโท ณ สำนักเรียนวัดแจ้งพรหมนคร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สามัญศึกษา ต่อมา พ.ศ. 2494 ศึกษาปฏิบัติธรรมฐาน กับหลวงพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ และท่านเจ้าคุณอริยคุณาธร (เส็ง ปุสโส) วัดเขาสวนกวาง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และใน พ.ศ. 2496  ศึกษาปฏิบัติกรรมฐาน กับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชย์พระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2498  ศึกษาพระอภิธรรม กับอาจารย์เตชิน (ชาวพม่า) ณ วัดระฆัง กรุงเทพฯ  ศึกษาการพยากรณ์ จากสมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ กรุงเทพฯ ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตกับ พ.อ.ชม สุคันธรัต และเดินธุดงค์รอนแรมหาที่สงบ เพื่อจำศีลภาวนาตามป่าเขตลำเนาไพรทางภาคเหนือ

หลวงพ่อจรัญ ได้รับสมณศักดิ์ที่สำคัญ ได้แก่ พ.ศ. 2511  ได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถัดมาในปี พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี ในปี พ.ศ. 2525  ได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ต่อมา พ.ศ. 2542  ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และ พ.ศ. 2545 ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่ พระเทพสิงหบุราจารย์

ศิษยานุศิษย์เศร้า สิ้น หลวงพ่อจรัญ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน พระนักพัฒนา และพระวิปัสสนาจารย์ ด้วยหลักสติปัฏฐาน 4 รวมถึงเน้นการสั่งสอนเรื่อง กฎแห่งกรรม... 24 ม.ค. 2559 18:04 25 ม.ค. 2559 10:58 ไทยรัฐ