วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'โพล' หนุนใช้สิทธิ ลต. ได้ลดหย่อนภาษี

"นิด้าโพล" เผย ประชาชนหนุนเขียนร่าง รธน. ไม่เสียภาษีไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมเห็นด้วยใครใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้สิทธิลดหย่อนภาษี

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "หน้าที่ของปวงชนชาวไทย" ระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,250 คน

โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า "การไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายบัญญัติ จะทำให้บุคคลนั้น เสียสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.84 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 29.12 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

เมื่อถามถึงการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า "การไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งในปีภาษีใด จะได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี" พบว่า ประชาชนร้อยละ 74.56 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 21.92 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า "การร่วมมือและสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.16 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 1.60 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า "หน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องรวมถึงการไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.08 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 22.40 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า "การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.84 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 2.00 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

"นิด้าโพล" เผย ประชาชนหนุนเขียนร่าง รธน. ไม่เสียภาษีไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมเห็นด้วยใครใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 24 ม.ค. 2559 14:29 ไทยรัฐ