วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลังเกษตร

ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตเส้นศูนย์สูตร ได้เปรียบกว่าหลายประเทศ ภัยหนาว ภัยน้ำ และพายุ ไม่ได้เกิดบ่อยๆ เอาเมล็ดพันธุ์ฝังลงดิน ก็งอกเป็นอาหารให้มนุษย์ เลี้ยงสัตว์ทั้งบนดินและในน้ำก็เติบโตรวดเร็ว คนไทยจึงมุ่งผลิตเกษตร www.palangkaset.com คือเว็บไซต์ที่รวมองค์ความรู้เชิงลึกด้านการเกษตร ที่คัดสรรทักษะและปัญญาญาณของทีมงานมืออาชีพ

พืชพลังงาน ความรู้เคล็ดลับต่างๆ ประโยชน์ของมันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย ปาล์มน้ำมัน เช่น สัตว์บก รวบรวมความรู้ในการทำฟาร์มต่างๆทั้ง วัว ไก่ หมู นกกระทา รวมถึงแหล่งโปรตีนอาหารสัตว์ เรือนเลี้ยงสัตว์ สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆทั้งกบ ปลาต่างๆ กุ้ง รวมถึงสาหร่าย และอาหารของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆอีกเช่น ข้าวเศรษฐกิจ ยางเศรษฐกิจ ผักเศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ เมืองไม้ผล...24 ม.ค. 2559 09:28 ไทยรัฐ