วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมบูรณาการหนุน “ทูบีนัมเบอร์วัน”

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 23 ม.ค. ว่า ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ระนอง เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ดำเนินการสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือดำเนินโครงการ To Be Number One จังหวัดระนอง เพื่อให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One โดยเปิดรับสมัครให้เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานเป็นสมาชิกทุกคน เชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก และนอกจากนั้นได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมต่างๆ นำตราสัญลักษณ์ To Be Number One ไปติดแสดง หรือถือแสดงในกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และให้ทุกหน่วยงานมีการระดมทุนเพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการของหน่วยงานและจังหวัด

รองผู้ว่าฯ ระนอง เผยว่า มีผู้เข้าร่วมลงนามที่มาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันหลายฝ่าย เช่น ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง โดย พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล ผบก.ภ.จ.ระนอง นางสุมาลี มาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นางสาวสุดาพร ยอดพินิจ ประธานหอการค้าจังหวัด เป็นต้น วันนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนน้อมนำโครงการ To Be Number One ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของจังหวัดที่ต้องมีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ดำเนินการเพื่อไม่ให้ยาเสพติดลุกลามเข้าสู่ชุมชน โรงเรียนและสถานประกอบการ โดยใช้แนวทางยุทธศาสตร์ของโครงการเป็นหลักและมีการติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯทราบในการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกเดือน รวมถึงเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ให้กว้างขวางมากขึ้น สำหรับวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือดำเนินโครงการ To Be Number One จังหวัดระนองและคำรับรองการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมต่อไป.

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 23 ม.ค. ว่า ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ระนอง เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน 24 ม.ค. 2559 07:06 ไทยรัฐ