วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผอ.เขื่อนสิริกิติ์ เผย น้ำน้อยกว่าทุกปี หวั่นไม่พอใช้ แนะงดทำนาปรัง

ผอ.เขื่อนสิริกิติ์ เผย น้ำในเขื่อนเหลือน้อยกว่าทุกปี วอน ชาวนาควรงดทำนาปรัง ลดพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมีจำนวนน้อยมาก อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำในอนาคต แนะหันมาปลูกผักใช้น้ำน้อยแทน

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 59 นายสุเทพ เลิศศรีมงคล ผอ.เขื่อนสิริกิติ์ เปิดเผยว่า สำหรับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ปี 2559 ยังถือว่าน้ำน้อยกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ข้อมูลล่าสุดสำหรับน้ำในเขื่อนฯปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,594.42 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 48.31% ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน 1,744.42 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 26.19% ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปี 2558 ที่ผ่านมา 5,796.40 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 60.95% แผนการปล่อยน้ำ วันนี้ 10.0 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริกิติ์เดินเครื่องอยู่จำนวน 1 เครื่องด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน ปล่อยน้ำวันนี้ถึง 24 ม.ค.2559 ปล่อยน้ำที่ 10.0 ล้านลูกบาศก์เมตร


"จึงขอวอนให้กลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ อำเภอ เมือง อ.ลับแล บางตำบลและอ.ตรอน พร้อมด้วย อ.พิชัย อยากให้ลดพื้นที่ในการเพาะปลูกลงหรืออาจจะงดการทำนาในฤดูกาลหน้านี้ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการเพาะปลูกนาปรังในฤดูแล้ง เพราะปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมีจำนวนน้อยมากอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำในอนาคตแต่ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ในพื้นที่ อ.ตรอน และ อ.พิชัย ควรดูแลปลาอย่างใกล้ชิด ในส่วนน้ำในการอุปโภค บริโภค เพียงพอแน่นอน" นายสุเทพ กล่าว


ส่วนทางด้านนายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทางนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ให้เกษตรจังหวัดมีการอบรมเกษตรกรให้ความรู้และมีเกษตรกรชาวนาเข้าร่วมโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและมอบเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชที่ใช้น้ำน้อยในปลูกไปแล้วกว่า 7,600 ครัวเรือน แบ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 4,550 ครัวเรือน ซึ่งได้มอบให้เกษตรกรไปแล้วและพืชผักอื่น อาทิ คะน้า ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว กว่า 3,100 ครัวเรือน ให้ครอบคลุม 9 อำเภอที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ผอ.เขื่อนสิริกิติ์ เผย น้ำในเขื่อนเหลือน้อยกว่าทุกปี วอน ชาวนาควรงดทำนาปรัง ลดพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมีจำนวนน้อยมาก อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำในอนาคต แนะหันมาปลูกผักใช้น้ำน้อยแทน 23 ม.ค. 2559 14:35 23 ม.ค. 2559 15:26 ไทยรัฐ