บริการข่าวไทยรัฐ

ผอ.เขื่อนสิริกิติ์ เผย น้ำน้อยกว่าทุกปี หวั่นไม่พอใช้ แนะงดทำนาปรัง

ผอ.เขื่อนสิริกิติ์ เผย น้ำในเขื่อนเหลือน้อยกว่าทุกปี วอน ชาวนาควรงดทำนาปรัง ลดพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมีจำนวนน้อยมาก อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำในอนาคต แนะหันมาปลูกผักใช้น้ำน้อยแทน

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 59 นายสุเทพ เลิศศรีมงคล ผอ.เขื่อนสิริกิติ์ เปิดเผยว่า สำหรับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ปี 2559 ยังถือว่าน้ำน้อยกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ข้อมูลล่าสุดสำหรับน้ำในเขื่อนฯปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,594.42 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 48.31% ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน 1,744.42 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 26.19% ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปี 2558 ที่ผ่านมา 5,796.40 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 60.95% แผนการปล่อยน้ำ วันนี้ 10.0 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริกิติ์เดินเครื่องอยู่จำนวน 1 เครื่องด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน ปล่อยน้ำวันนี้ถึง 24 ม.ค.2559 ปล่อยน้ำที่ 10.0 ล้านลูกบาศก์เมตร


"จึงขอวอนให้กลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ อำเภอ เมือง อ.ลับแล บางตำบลและอ.ตรอน พร้อมด้วย อ.พิชัย อยากให้ลดพื้นที่ในการเพาะปลูกลงหรืออาจจะงดการทำนาในฤดูกาลหน้านี้ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการเพาะปลูกนาปรังในฤดูแล้ง เพราะปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมีจำนวนน้อยมากอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำในอนาคตแต่ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ในพื้นที่ อ.ตรอน และ อ.พิชัย ควรดูแลปลาอย่างใกล้ชิด ในส่วนน้ำในการอุปโภค บริโภค เพียงพอแน่นอน" นายสุเทพ กล่าว


ส่วนทางด้านนายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทางนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ให้เกษตรจังหวัดมีการอบรมเกษตรกรให้ความรู้และมีเกษตรกรชาวนาเข้าร่วมโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและมอบเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชที่ใช้น้ำน้อยในปลูกไปแล้วกว่า 7,600 ครัวเรือน แบ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 4,550 ครัวเรือน ซึ่งได้มอบให้เกษตรกรไปแล้วและพืชผักอื่น อาทิ คะน้า ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว กว่า 3,100 ครัวเรือน ให้ครอบคลุม 9 อำเภอที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว