วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.รามคำแหง-ศรีปทุมแจ้งกำหนดวันรับปริญญา

ม.ศรีปทุมแจ้งกำหนดเตรียมจัดพิธีประสาทปริญญาระดับ ป.ตรี ระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค.นี้ ส่วน ม.รามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระหว่าง 14-18 มี.ค. 2559...

มีรายงานว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมเตรียมจัดพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 2559 จัดพิธีฝึกซ้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะ จากนั้น วันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 2559 จัดพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และนิติศาสตร์

จากนั้น วันอาทิตย์ที่ 31 ม.ค. 2559 มีพิธีประสาทปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคเช้าคณะบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนภาคบ่ายคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติดิจิทัลมีเดีย และนิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2579-1111 สำนักงานทะเบียน ต่อ 1127, 1116, 1362 สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1107, 1118, 1124-6, 1181, และ 1184-5

มีรายงานเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 (รุ่นที่ 41) ระหว่างวันที่ 14-18 มี.ค. 2559 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทั้งภาคเช้าและบ่าย
โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนรวม 32,838 คน โดยกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค. โดยบัณฑิตรายงานตัวที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ภาคเช้า ก่อนเวลา 07.00 น. ภาคบ่าย ก่อนเวลา 12.30 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธี ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียดสอบถามได้ที่คณะ โทรศัพท์ 0-2310-8000
ต่อคณะที่สังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย.

ม.ศรีปทุมแจ้งกำหนดเตรียมจัดพิธีประสาทปริญญาระดับ ป.ตรี ระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค.นี้ ส่วน ม.รามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระหว่าง 14-18 มี.ค. 2559... 23 ม.ค. 2559 12:51 ไทยรัฐ