วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โคราชแล้งรุนแรง พ่อเมือง จี้ อปท.เร่งสูบน้ำสำรอง

มหากาพย์วิกฤติภัยแล้งโคราชประกาศ 9 อำเภอ 62 ตำบล 681หมู่บ้าน 52,174 ครัวเรือน พื้นที่ความเสียหายทั้งสิ้น 466,528 ด้าน อ.โนนไทย บ่อน้ำวัดแห้งขอด ส่วนประปาเทศบาลตำบลโนนไทยเร่งหาน้ำสำรอง

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 59 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทุกอำเภอทั้ง 32 อำเภอ เร่งดำเนินการสูบน้ำดิบ และเจาะบ่อบาดาล เข้าแหล่งกักเก็บน้ำให้เต็มก่อนฤดูแล้งอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภค หลังจากที่สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรงทำให้ต้องมีพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทั้งสิ้น 8 อำเภอ มีประชากรเดือดร้อนกว่า 5 หมื่นครัวเรือน โดยเฉพาะ อ.โนนไทย ต.สระจระเข้ และบ่อน้ำประปาเทศบาลตำบลโนนไทย แห้งขอดมานานหลายเดือน ตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปนั้น


นายวิเชียร จึงพร้อม หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, ปภ.จังหวัดฯ, เกษตรจังหวัด, ทรัพยากรธรณีฯ, ชลประทานจังหวัด ร่วมกันลงพื้นที่การตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ อ.โนนไทย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี ในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางและเร่งรัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอโนนไทย และ ดาบตำรวจตึ๋ง พึ่งกิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย รายงานสถานการณ์น้ำ พร้อมลงพื้นที่ดูสภาพภัยแล้งและบ่อเก็บกักน้ำของประปาเทศบาลตำบลโนนไทย แห่งที่ 2 เนื้อที่กว่า 100 ไร่ ที่มีน้ำไม่ถึงครึ่งของบ่อ และตรวจถังน้ำดิบที่มีน้ำรดชาติเค็มและอยู่ระหว่างเข้าระบบกรองน้ำเพื่อส่งแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนตามชุมชน ร้านค้า โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านสันเที๊ยะ ต.โนนไทย และต่อจากนั้นไปยังวัดป่าหนองตาล บ้านหนองตาล ต.ค้างพลู โดยมีพระครูสุวิมลวรญาณ เจ้าอาวาสพาไปชี้สภาพบ่อน้ำของวัดเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ลึกกว่า 10 เมตรที่แห้งขอดมา 4-5 เดือนแล้วทำให้พระ เณร ญาติโยม เดือดร้อน ซึ่งทางวัดยังมีบ่อขนาดเล็กมีน้ำครึ่งบ่อที่จะพอใช้ได้ไปจนถึงแค่เดือนมีนาคมนี้เท่านั้น โดยน้ำมีรดชาติเค็ม แต่ทาง อบต.ค้างพลู ส่งน้ำจืดให้วันละ 3 เที่ยวแล้วเราก็นำน้ำมาเจือจาง เพื่อใช้สำหรับอุปโภค บริโภค ตอนนี้รู้ลำบากมาก จากนั้นพบปะเยี่ยมเยียนแจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้านที่นำถังใส่รถเข็ญไปรอเรียงรายรับแจกน้ำจำนวนกว่า 10 คัน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อ.โนนไทย มีปัญหามาก ทั้งเรื่องแหล่งน้ำน้อย พื้นดินแห้งแล้ง และยังมีปัญหาดินเค็มอีก สรุปน้ำในพื้นที่ของ อ.โนนไทยเอ็กซเรย์แล้วไม่มีจริงๆ และจะขุดบ่อบาดาลน้ำก็เค็ม ซึ่งทั้ง 10 ตำบล 131 หมู่บ้านที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง และจะต้องแก้ไขเร่งด่วนกันทีเดียว ฉะนั้นเราจึงต้องมาเตรียมหาแหล่งน้ำสนับสนุนกรณีหมู่บ้านที่จะต้องแล้งในระยะต่อไปโดยจะขอให้ ปภ.จังหวัดประสานอำเภอข้างเคียงเพื่อจัดหาแหล่งน้ำมาเพื่อสำรองไว้ให้ สำหรับในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนไทยบึงสระจะเข้ และบ่อน้ำดิบ แห่งที่ 1 แห้งขอดหลายเดือน ทางเทศบาลฯก็เตรียมการณ์ล่วงหน้ามาใช้บ่อประปาแห่งที่ 2 ทดแทน ที่ผลิตน้ำประปาได้วันละ 1,000 ลบ.ม. แต่ในเขตเทศบาลต้องใช้วันละ 1,300 – 1,500 ลบ.ม. ทำให้จำเป็นต้องหาแหล่งดิบไปผลิตที่ประปาแห่งที่ 1 เดิมเพิ่มอีก ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเบื้องต้นได้มีการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ วันละ 200 ลบ.ม./วัน มาสำรองไว้ภายในบ่อผลิตน้ำประปาของทางเทศบาล เพื่อผลิตน้ำประปาให้กับประชาชน 1,664 ครัวเรือน ได้ใช้น้ำบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนพี่น้องประชาชนนอกเขตเทศบาลได้มีการระดมรถน้ำออกไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือแล้ว


สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง จากทั้งหมด 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา แล้วทั้งสิ้น 9 อำเภอ 62 ตำบล 681หมู่บ้าน 52,174 ครัวเรือน พื้นที่ความเสียหายทั้งสิ้น 466,528 ไร่แยกเป็นพืชไร่ 11,373 ไร่ , นาข้าว 455,129 ไร่ , พืชสวน 26 ไร่ มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งสิ้น 205,000 ไร่ เป็นพืชผักใช้น้ำน้อยเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่เพาะปลุกข้าว 892 ไร่ ทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและเริ่มลุกลามไปยังหลายพื้นที่ ดังนั้นจึงต้องการให้ประปาทุกแห่งดำเนินการสำรองน้ำดิบให้เต็มแหล่งกักเก็บน้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะที่ล่าสุดเขื่อนลำตะคองเหลือปริมาณน้ำใช้งานเพียง 95 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 30% ของความจุเขื่อน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 8 นิ้ว มีกำลังสูบน้ำ 500 ลบ.ม.ต่อนาที จำนวน 2 เครื่องไปติดตั้งในลำน้ำลำตะคอง บริเวณด้านท้ายอาคารแบ่งน้ำละลมหม้อ ต.โคกกรวด อ.เมืองฯ เพื่อสูบน้ำให้ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำได้สะดวกมากขึ้น


ดาบตำรวจตึ๋ง พึ่งกิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย กล่าวว่า จากสภาพน้ำในบึงสระจระเข้ และบ่อน้ำการประปา แห่งที่ 1 (บ้านสระจระเข้) แห้งขอดมานานหลายเดือน เราก็มีการเตรียมประปาแห่งที่ 2 (บ้านสันเที๊ยะ) เพื่อภัยแล้งไว้อีก 4 เดือน ล่าสุดได้เอาน้ำมาเติมเต็มแล้วซึ่งน้ำจะส่งใช้ในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบลโนนไทย 1,667 หลังคาเรือน จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านสันเที๊ยะ , บ้านโนนไทย , บ้านโนนพริก , บ้านสระจระเข้ และ บ้านดอนแต๋ว และโรงเรียน 3 แห่งเด็กนักเรียนกว่า 5,000 คน รวมทั้งโรงพยาบาลโนนไทยแหล่งใหญ่ที่สุดที่ต้องใช้น้ำตลอด ถือว่าเดือดร้อนมากขณะนี้ แต่เราหาน้ำก็ต้องทำตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ ที่บอกว่าอย่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ำ ตอนนี้เราเตรียมการณ์สูบน้ำมาไว้ 200,000 ลบ.ม. สำหรับภัยแล้งเดือน มี.ค. – เม.ย. – พ.ค. 2559 ส่วนน้ำรดเค็มหรือกร่อยก็เป็นสภาพดินของพื้นที่ซึ่งเป็นธรรมชาติของที่นี่ ตนขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่า วันนี้น้ำมีคุณค่า มีราคา มีจำกัด กรุณาใช้น้ำกันอย่างประหยัด

มหากาพย์วิกฤติภัยแล้งโคราชประกาศ 9 อำเภอ 62 ตำบล 681หมู่บ้าน 52,174 ครัวเรือน พื้นที่ความเสียหายทั้งสิ้น 466,528 ด้าน อ.โนนไทย บ่อน้ำวัดแห้งขอด ส่วนประปาเทศบาลตำบลโนนไทยเร่งหาน้ำสำรอง 23 ม.ค. 2559 10:43 23 ม.ค. 2559 15:51 ไทยรัฐ