วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คพ.เผยคุณภาพน้ำห้วยคลิตี้ไม่ปนเปื้อนสารตะกั่ว

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ระหว่างวันที่ 7-12 ก.ย.2558 สรุปผลได้ว่า คุณภาพน้ำทุกตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน สามารถอุปโภคและบริโภคน้ำได้แต่ต้องผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรคก่อน ขณะที่พืชผักส่วนใหญ่มีค่าตะกั่วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นกะเพราที่พบค่าเกินมาตรฐานอาหารในบางพื้นที่ ส่วนดินบริเวณหมู่บ้านคลิตี้บน มีค่าตะกั่วเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม ส่วนดินบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ล่าง มีค่าอยู่ในมาตรฐาน สำหรับตะกอนดินท้องน้ำลำห้วยคลิตี้พบว่า บริเวณท้ายโรงแต่งแร่ยังคงปนเปื้อนตะกั่วในปริมาณสูง ส่งผลให้พบปริมาณตะกั่วในสัตว์หน้าดิน เช่น ปู และหอย มีระดับการปนเปื้อนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานอาหาร

อธิบดี คพ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนข้อห่วงใยเรื่อง การปนเปื้อนสารตะกั่วจากลำห้วยคลิตี้ลงสู่ลำคลองงู ซึ่งจะไหลลงเขื่อนศรีนครินทร์สู่แม่น้ำแม่กลอง และผู้ใช้น้ำในกรุงเทพฯนั้น คพ.ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแม่กลองอย่าง ต่อเนื่อง สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินฯ และมาตรฐานอาหารฯทุกตัวอย่าง ทั้งนี้การ ฟื้นฟูห้วยคลิตี้มีกิจกรรมที่เป็นการรบกวนสิ่งแวดล้อม จึงต้องทำการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ.

คพ.ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ระหว่างวันที่ 7-12 ก.ย.2558 สรุปผลได้ว่า คุณภาพน้ำทุกตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน สามารถอุปโภคและบริโภคน้ำได้แต่ต้องผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรคก่อน 23 ม.ค. 2559 01:21 ไทยรัฐ