บริการข่าวไทยรัฐ

'บิ๊กต๊อก' ยันแผนที่ 'One Map' ไม่กระทบประชาชน

รมว.ยุติธรรม ยันแผนที่ "One Map" ไม่กระทบ ปชช. คาดเสร็จ ก.ย.นี้ รอทาบหลักเกณฑ์ 13 ข้อ ชี้พื้นที่ป่าไม้เฝ้าระวังมี 22 จังหวัด ภูเก็ต โคราช เชียงราย ต้องจับตา ระบุ กรณี "ดำรงค์" พูดตามสื่อ อาจเป็นดิสเครดิต …

เมื่อเวลา 12.30 น. ที่กระทรวงยุติธรรม พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน มาตราส่วน 1:4000 หรือ วัน แม็ป กล่าวว่า วัน แม็ปเกิดจากการที่ คสช. มีแผนแม่บทเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ป่า โดยมี คสช. และกองอำนวยการรักษาความสงบมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ถามว่าทำไมต้องเป็น กอ.รมน. เพราะเป็นหน่วยงานที่บูรณาการทำงานกับทุกกระทรวง สำหรับปัญหาการบุกรุกผืนป่าที่ผ่านมา เกิดจากการที่กฎหมายของแต่ละกระทรวงไม่ตรงกันในแผนที่แนบท้าย พ.ร.บ. ของ 5 กระทรวงที่มีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอยู่ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงกลาโหม (กห.)

"จากการที่กฎหมายไม่ตรงกัน จึงทำให้เกิดปัญหาการทุจริต อีกทั้ง เมื่อเป็นคดีความขึ้นมาในชั้นศาลก็ไม่สามารถตัดสินได้ เนื่องจากกฎหมายมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวัน แม็ป ได้มีพื้นที่เพ่งเล็งซึ่งมีลักษณะในการรุกป่าทั้งหมด 22 จังหวัด เช่น จ.ภูเก็ต จ.นครราชสีมา และจ.เชียงราย โดยจะต้องมีอนุกรรมการด้านเทคนิคลงไปตรวจสอบในพื้นที่ว่าระหว่างหน่วยงานมีข้อขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไร เพื่อรับทราบปัญหา

นอกจากนี้ จะให้อนุกรรมการระดับจังหวัด อนุกรรมการระดับภาค และอนุกรรมการกรุงเทพฯ รวมถึงอนุกรรมการด้านวิเคราะห์ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ ตนคาดว่าจะต้องออกรูปแบบเป็น พ.ร.บ.แนบท้าย เพื่อให้ประชาชนสามารถมีพื้นที่ทำกินได้ สำหรับปัญหาการบุกรุกผืนป่าเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ซึ่งเชื่อมโยงกับการย้ายถิ่นฐาน ตนเชื่อว่าความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในรัฐบาลนี้จะเป็นรากฐานที่ดีให้กับรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับวัน แม็ป นอกจาก 5 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องแล้ว เรายังได้เชิญกระทรวงวิทยาศาสตร์ (วท.) กระทรวงกลาโหม กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมถึงฝ่ายกฎหมายที่จะต้องช่วยกันออกกฎมาเพื่อให้ทำงานได้ และต้องเห็นตรงกันด้วย ทั้งนี้ เมื่อได้แผนที่วัน แม็ปแล้ว จึงจะออกเป็นแผนที่แนบท้าย พ.ร.บ. โดยคาดว่าจะสามารถนำแผนที่ดังกล่าวไปออกประกาศใช้แนบท้าย พ.ร.บ. ได้ในเดือน ก.ย.นี้ จากนั้น จึงจะแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อน พื้นที่บุกรุกได้" พล.อ.ไพบูลย์ กล่าว

พล.อ.ไพบูลย์ เผยว่า กรณีนายดำรงค์ พิเดช สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับวัน แม็ป ว่า ตนพูดไม่ได้เลยว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนมานั้น เป็นไปได้อย่างไร ก็สงสัยเหมือนกัน เพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำวัน แม็ป ยังไม่ได้ลงพื้นที่ไปทำเลย ซึ่งการที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนั้น จะต้องมีหลายหน่วยงาน ซึ่งมากกว่า 2-3 หน่วยงาน ให้ครบตามกำหนดไว้ในกฎ 13 ข้อ ยืนยันว่าเรายังไม่ได้ลงไปดำเนินการ อาจเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของ ทส. ลงไปหรือไม่อย่างไร ไม่ทราบว่าเป็นการให้ข้อมูลเพื่ออะไร แต่ก็ดีได้สั่งการให้อนุกรรมการด้านเทคนิคลงไปดูรายละอียดตรงนี้และเอาเข้ามาให้อนุกรรมการจังหวัด เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ถือเป็นเรื่องดีที่จะให้ทุกคนช่วยกันเฝ้าระวัง ถ้าเห็นมีพฤติกรรมในลักษณะนี้ก็สามารถร้องเรียนมายังตนได้ ไม่อยากให้ไปพูดตามสื่อ เพราะมันจะไม่สามารถแก้ไขได้ ตนสงสัยว่าทำไมมันไปถึงตรงนั้นได้อย่างไร ทั้งที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ลงพื้นที่ไปทำอะไรเลย ซึ่งการลงพื้นที่ก็มีข้อกำหนดไว้ 13 ข้อว่าจะต้องลงไปทำงานร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา เพราะบางพื้นที่เราเห็นปัญหาแล้ว จึงได้เขียนไว้ในกฎ 13 ข้อนี้

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า แสดงว่าข้อมูลที่นายดำรงค์ออกมาพูดจะไม่ได้ออกมาตามนี้ใช่หรือไม่นั้น หมายถึงว่าข้อมูลที่นายดำรงค์ออกมาพูดในตอนนี้ยังไม่ใช่ แต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่สามารถออกมาอย่างนี้ไม่ได้ เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นผลงานของคณะกรรมการวันแม็ป ที่ทำงานอยู่ตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลหรือแผนที่ลักษณะที่นายดำรงค์ออกมาระบุอาจมีใครถือไว้ และรอเสนอภายหลังก็ได้

ส่วนการที่นายดำรงค์ออกมาพูดแบบนี้ มองว่าอาจเป็นการดิสเครดิตคณะทำงานวัน แม็ปหรือไม่ ทั้งนี้ ยืนยันว่า ต้องเข้าใจว่าทำวัน แม็ป เพื่อประโยชน์ของประชาชน ยึดหลักตามที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าคนจะต้องอยู่กับป่าได้ แต่ขั้นต้นคนเมื่ออยู่ในพื้นที่ป่าก็ถือว่าเป็นการบุกรุก แต่เรากำลังจัดที่ดินว่าให้ประชาชนอยู่กับป่าได้อย่างไร