วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเทพฯ มอบสิ่งของพระราชทาน เด็กชาวเขา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โปรดเกล้าฯ ให้กองทัพเรือ โดยผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะ นำสิ่งของพระราชทานเป็นอาหารทะเล ไปมอบให้เด็กนักเรียนในภาคเหนือตอนล่าง และเด็กชาวเขา จ.เชียงใหม่ ป้องกันขาดสารไอโอดีน...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ม.ค. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองทัพเรือ โดยพลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ นายสุรพงษ์ อินทรประเสริฐ ประธานกลุ่ม ทสปช.ในทะเล จ.ตราด สมาคมประมงจังหวัดตราด สมาคมการประมงร่วมใจอำเภอคลองใหญ่ สมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาคร องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ และ นายทศพล เผื่อนอุดม นอภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วยปลากะตักแห้ง 11,000 กก. ปลาทูแห้ง 4,000 กก. น้ำปลา 150 โหล กะปิ 2,500 กก. และเกลือไอโอดีน 5,000 กก. รวมมูลค่า 1,624,000 บาท มอบให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และเด็กบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ ที่สำรวจแล้วพบว่ามีเด็กขาดสารไอโอดีน ประมาณ 20,000-25,000 คน ในปัจจุบัน


หลังจากนำคณะเข้ารับสิ่งของพระราชทาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ แล้ว ได้เดินทางเข้าพื้นที่เข้าเยี่ยม และมอบสิ่งของดังกล่าวแก่ นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านกองบอด ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่ต้องใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่กว่า 4 ชั่วโมง โดยมีประชากรในชุมชนประมาณ 600 คน เด็กๆ เยาวชนประถมวัยประมาณ 30 คน คอยให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของในครั้งนี้.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โปรดเกล้าฯ ให้กองทัพเรือ โดยผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะ นำสิ่งของพระราชทานเป็นอาหารทะเล ไปมอบให้เด็กนักเรียนในภาคเหนือตอนล่าง และเด็กชาวเขา จ.เชียงใหม่ ป้องกันขาดสารไอโอดีน... 22 ม.ค. 2559 18:19 ไทยรัฐ