วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เสรี-วันชัย' ผสานเสียง หนุนเพิ่มเวลา ลต.-ยกเลิก ลต.ล่วงหน้า

“เสรี-วันชัย” ผสานเสียงหนุนเพิ่มเวลาเลือกตั้ง-ยกเลิกเลือกตั้งล่วงหน้า ชี้ ป้องกันการโกงได้ แนะไม่ต้องปรานีคนทุจริต ต้องตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต

วันที่ 22 ม.ค. นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง สปท. กล่าวถึงกรณีที่ กรธ.เสนอขยายระยะเวลาการเลือกตั้งอีก 2 ชั่วโมง และยกเลิกการเลือกตั้งล่วงหน้าภายในประเทศ ว่า เรื่องการขยายระยะเวลานั้นมีเหตุผลอยู่ในตัวเอง เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาประชาชนเดินทางไปลงคะแนนไม่ทันได้ เพราะการจราจรที่ติดขัด และการไปกระจุกรวมกันในคูหาเลือกตั้งช่วงที่ใกล้หมดเวลา ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้ามีข้อดีที่ทำให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้นในการไปลงคะแนน ตนยังเห็นว่าเป็นประโยชน์

เมื่อถามว่าการที่ กรธ.ให้ยกเลิกการเลือกตั้งล่วงหน้า เพราะส่อให้เกิดการทุจริตได้ง่าย นายเสรี กล่าวว่า ต้องไปดูว่า ทุจริตอะไร อย่างไร แล้วควรแก้ปัญหาที่ตรงนั้น เมื่อถามถึงการที่ กรธ.หารือเรื่องการตัดสิทธิ์นักการเมืองทุกระดับตลอดชีวิต ในฐานความผิดทุจริตว่าต้องตัดสิทธิ์เลือกตั้งตลอดชีวิตด้วยหรือไม่ นายเสรี กล่าวว่า ควรจะรวมให้ตัดสิทธิ์ด้วย ให้มีโทษรุนแรงไว้จะได้กลัว คนทุจริตไม่ต้องปรานี

ด้าน นายวันชัย สอนศิริ โฆษก กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง สปท. กล่าวว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งที่มีการขยายระยะเวลาเลือกตั้งถึงเวลา 17.00 น. เนื่องจากที่ผ่านมาถือว่ามีน้อยไป จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์มากขึ้น ไม่มีอะไรเสียหาย ส่วนประเด็นการยกเลิกการเลือกตั้งล่วงหน้านั้น ที่ผ่านมาการเลือกตั้งล่วงหน้าแม้มีจุดประสงค์ว่า เป็นความจำเป็น แต่ถูกครหาว่า มีการเกณฑ์การจัดตั้ง การวางแผน และการระดมของคนที่ต้องการหาเสียงมากกว่าจะเป็นเรื่องความจำเป็นจริงๆ ซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์ ตนเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นวันสำคัญที่ต้องมาใช้สิทธิ์ ถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่ทุกคนต้องเสียสละ อีกทั้งรัฐก็ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดอยู่แล้ว แม้มีเหตุจำเป็นก็ใช้เวลาเพียงชั่วขณะมาใช้สิทธิ์ก่อนได้ ตนจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการยกเลิกการเลือกตั้งล่วงหน้า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ต้องคำนึงถึงการเลือกตั้งที่สุจริตเป็นสำคัญ ถ้าทำได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยมุ่งให้การเลือกตั้งสุจริตในวันเดียวได้ ก็จะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ.

“เสรี-วันชัย” ผสานเสียงหนุนเพิ่มเวลาเลือกตั้ง-ยกเลิกเลือกตั้งล่วงหน้า ชี้ ป้องกันการโกงได้ แนะไม่ต้องปรานีคนทุจริต ต้องตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต 22 ม.ค. 2559 17:12 22 ม.ค. 2559 19:30 ไทยรัฐ