วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยบินถกปากีฯ เดินหน้าเจรจา FTA รอบ 2 ตั้งเป้าเปิดเสรีการค้า

ไทยบินถกปากีสถาน เดินหน้าเจรจา FTA รอบ 2 ระหว่าง 25-27 ม.ค.นี้ ตั้งเป้าหารือ เปิดเสรีการค้าสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวก แก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้า พร้อมดันให้จบตามเป้าหมายกลางปี 60 เผย เกิดประโยชน์กับไทยเพียบ ทั้งใช้ปากีสถานเป็นประตูเจาะเอเชียใต้ เอเชียกลางและตะวันออกกลาง...

วันที่ 22 ม.ค.59 นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค.นี้ จะเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 2 ณ กรุงอิสลามาบัด ปากีสถาน โดยจะหารือถึงรูปแบบ และรายละเอียดของการลดภาษีสินค้า กระบวนการทางศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า การเยียวยาทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการที่เป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ประเด็นด้านกฎหมายอื่นๆ รวมถึงจะมีการทบทวนแผน และเป้าหมายการเจรจาในแต่ละรอบ เพื่อให้สามารถเจรจาเสร็จสิ้นกลางปี 60 ตามเป้าหมาย 

"การจัดทำเอฟทีเอ ไทย-ปากีสถาน จะเกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ประเทศ ทั้งในด้านการค้า และการลงทุน เพราะเป็นการขจัดอุปสรรคทางการค้า ทั้งในรูปภาษีและไม่ใช่ภาษี เป็นการเพิ่มโอกาสการนำเข้า โดยเฉพาะวัตถุดิบ เพราะปากีสถานยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมบูรณ์และมีค่าจำนวนมาก รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยไปปากีสถาน และประเทศใกล้เคียง ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจ รวมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน มีนักลงทุนไทยไปลงทุนในปากีสถานแล้ว คือ บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด บริษัท ไทยยูรีเทน เคมีคัล อินดัสเตรียล จำกัด และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี. ปากีสถาน)"

สำหรับปากีสถาน เป็นคู่ค้าอันดับที่ 46 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 2 ในเอเชียใต้รองจากอินเดีย โดยในปี 57 การค้า 2 ฝ่ายมีมูลค่า 1,014.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้า 2.40% ซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้า 734.94 ล้านเหรียญฯ โดยไทยส่งออก 874.96 ล้านเหรียญฯ ลดลง 6.97% และนำเข้า 140.02 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 40.86%

ทั้งนี้ สินค้าที่มีศักยภาพในการเป็นสินค้าส่งออกของไทย เช่น เส้นใยประดิษฐ์ ผ้าผืน รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าจากปากีสถาน เช่นเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องดนตรีของเล่นเครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม สัตว์น้ำสดแช่เย็น แช่แข็งแปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น

ไทยบินถกปากีสถาน เดินหน้าเจรจา FTA รอบ 2 ระหว่าง 25-27 ม.ค.นี้ ตั้งเป้าหารือ เปิดเสรีการค้าสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวก แก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้า พร้อมดันให้จบตามเป้าหมายกลางปี 60 เผย เกิดประโยชน์กับไทยเพียบ... 22 ม.ค. 2559 15:16 ไทยรัฐ