วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.เห็นชอบก.ม.เก็บภาษีนิติบุคคล 20%

สนช.เห็นชอบก.ม.เก็บภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% จากอัตราเดิมที่ 30% รมช.คลังยัน มาตรการนี้แม้กระทบจัดเก็บรายได้รัฐบาล แต่ช่วยกระตุ้นศก.และส่งเสริมการลงทุนประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ม.ค.ที่รัฐสภา มีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ...(มาตรการปรับลดภาษีอัตราเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร) มีสาระสำคัญ คือ แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจากในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

จากนั้น ที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปราย โดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า การลดการจัดเก็บด้วยมาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน นอกเหนือไปจากการลงทุนในภาครัฐ แม้ว่าจะลดอัตราการจัดเก็บ แต่จะไม่มีผลกระทบในภาพรวม เนื่องจากกระทรวงการคลังกำลังวางระบบการจัดเก็บภาษีใหม่เพื่อลดช่องโหว่บางประการที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ขยายฐานการจัดเก็บได้มากขึ้นและลดการรั่วไหลให้น้อยลง เช่น การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการ เป็นต้น ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางอยู่อย่างนี้ การไปเพิ่มอัตราอากรจะเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยง จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงมากกว่าเดิม รัฐบาลจึงเลือกวิธีการปรับวิธีการจัดเก็บภาษีแทน จากนั้น ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ 160 เสียง ให้ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

สนช.เห็นชอบก.ม.เก็บภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% จากอัตราเดิมที่ 30% รมช.คลังยัน มาตรการนี้แม้กระทบจัดเก็บรายได้รัฐบาล แต่ช่วยกระตุ้นศก.และส่งเสริมการลงทุนประเทศ 22 ม.ค. 2559 14:29 ไทยรัฐ