วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สรุปยอดขายรถเดือนธันวาคม 2558

เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์คอร์ปอเรชั่น / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง /กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2558 พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2559

เคียวอิจิ ทานาดะ แถลงยอดขายรวมในภูมิภาคเอเชียว่า “ตลาดรถยนต์รวมในภูมิภาคเอเชียปี 2558 มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 6,900,000 คัน มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 2.5% โดย โตโยต้า มียอดขายในภูมิภาคเอเชีย* กว่า 1,103,000 คัน เป็นยอดขายของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 894,000 คัน ด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า 30% หากพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์จะพบว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทย มียอดขายรวมสูงเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศเอเชีย แต่อย่างไรก็ตามถือได้ว่าเป็นปีที่ค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมยังจำกัด รวมถึงความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย แม้ว่าจะมีกำลังซื้อเร่งเข้ามาในช่วงปลายปีก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2558 มียอดขายอยู่ที่ 799,594 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 9.3%โดยตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มียอดขายลดลง 2.2% ตลาดรถยนต์นั่งมียอดขายลดลง 19.1%”* อ้างอิงตามสถิติด้านภูมิภาคโดยโตโยต้าทวีปเอเชีย ประกอบด้วย ประเทศในกลุ่ม AEC รวมถึง ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศบังกลาเทศ ประเทศศรีลังกา ประเทศเนปาล ประเทศภูฏาน และติมอร์ ตะวันออก

สถิติการขายรถยนต์ในปี 2558 ยอดขายปี 2558
ปริมาณการขายรวม 799,594 คัน -9.3% Ž
รถยนต์นั่ง 299,067 คัน -19.1% Ž
รถเพื่อการพาณิชย์ 500,527 คัน -2.2% Ž
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 396,898 คัน -5.7% Ž
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 327,835 คัน -11.9%
โดย โตโยต้า มียอดขายที่ประเทศไทย 266,005 คัน ลดลง 18.7% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 105,398 คัน ลดลง 30.6% รถเพื่อการพาณิชย์ 160,607 คัน ลดลง 8.4% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 151,117 คัน ลดลง 8.3.%

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้าในปี 2558Ž
ปริมาณการขายโตโยต้า 266,005 คัน ลดลง 18.7% ส่วนแบ่งตลาด 33.3%Ž รถยนต์นั่ง 105,398 คัน ลดลง 30.6.% ส่วนแบ่งตลาด 35.2% Žรถเพื่อการพาณิชย์ 160,607 คัน ลดลง 8.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.1% Žรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 151,117 คัน ลดลง 8.3% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%Ž รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 120,112 คัน ลดลง 17.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.6%

ด้านการส่งออก
ในปีที่ผ่านมาโตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 376,763 คัน ลดลง 12% คิดเป็นมูลค่า 198,014 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วนมูลค่า 67,270.24 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 265,284.24 ล้านบาท”

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2559 มร.ทานาดะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2559 มีปัจจัยบวกจากการเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนของภาครัฐประกอบกับการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และความพยายามในการเพิ่มส่งออก แต่เนื่องจากกำลังซื้อบางส่วนเกิดขึ้นล่วงหน้าในช่วงปลายปี 2558 ก่อนการปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ ดังนั้นคาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งหมด 720,000 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10.0%

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2559Ž
ปริมาณการขายรวม 720,000 คัน ลดลง 10.0% Žรถยนต์นั่ง 265,000 คัน ลดลง 11.4%Ž รถเพื่อการพาณิชย์ 455,000 คัน ลดลง 9.1% รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 364,000 คัน ลดลง 8.3% Žรถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 314,500 คัน ลดลง 4.1 % โดยโตโยต้าตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 240,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 89,000 คัน ลดลง 15.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 151,000 คัน ลดลง 6.0% และ รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 144,500 คัน ลดลง 4.4%

ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้าในปี 2559Ž
ปริมาณการขายรวม 240,000 คัน ลดลง 9.8% ส่วนแบ่งตลาด 33.3%Ž รถยนต์นั่ง 89,000 คัน ลดลง 15.6% ส่วนแบ่งตลาด 33.6%Ž รถเพื่อการพาณิชย์ 151,000 คัน ลดลง 6.0% ส่วนแบ่งตลาด 33.2%Ž รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 144,500 คัน ลดลง 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.7%Ž รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 116,100 คัน ลดลง 3.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของโตโยต้าในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 370,000 คัน คิดเป็นมูลค่า 206,500 ล้านบาท และการส่งออกชิ้นส่วนมูลค่า 64,730 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ 271,230 ล้านบาท” มร.ทานาดะกล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้ โตโยต้า คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ในประเทศจะกลับมาดีขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของเราตลอดจนเตรียมพร้อมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในระดับสากลรวมถึงส่งเสริมคนไทยที่มีความสามารถขึ้นมาบริหารงาน โดยแต่งตั้งผู้บริหารชาวไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงครอบคลุมทุกสายงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในภูมิภาคนี้”

“นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนตลาดของภูมิภาคนี้ และเป็นศูนย์กลางทางการผลิตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโตโยต้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์กลางในการดูแลการผลิตระดับภูมิภาค ด้วยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่มีคนไทยเป็นส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้เรายังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมการเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากขึ้นด้วยการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าในประเทศไทย ตลอดจนยังมีการถ่ายทอดนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการผลิตระดับสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” “โตโยต้ามีความเชื่อมั่นในประเทศไทย พร้อมที่จะลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่เรามุ่งที่จะขับเคลื่อน และเราพร้อมจะยืนเคียงคู่กับคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป”

1.) ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 101,426 คัน เพิ่มขึ้น 13.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 28,566 คัน ลดลง 13.6% ส่วนแบ่งตลาด 28.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 20,003 คัน เพิ่มขึ้น 27.8% ส่วนแบ่งตลาด 19.7%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 12,543 คัน ลดลง 6.2% ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 34,603 คัน ลดลง 5.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,243 คัน ลดลง 28.1% ส่วนแบ่งตลาด 32.5%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,960 คัน ลดลง 8.2% ส่วนแบ่งตลาด 25.9%
อันดับที่ 3 มาสด้า 3,203 คัน เพิ่มขึ้น 242.2% ส่วนแบ่งตลาด 9.3%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 53,988 คัน เพิ่มขึ้น 28.8%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 18,766 คัน เพิ่มขึ้น 31.0% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 16,573 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนแบ่งตลาด30.7%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 8,460 คัน เพิ่มขึ้น 134.0% ส่วนแบ่งตลาด 15.7%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน : 15,742 คัน โตโยต้า 6,671 คัน - มิตซูบิชิ 5,465 คัน - อีซูซุ 1,925 คัน - ฟอร์ด 1,399 คัน - เชฟโรเลต 282 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 38,246 คัน เพิ่มขึ้น 2.1%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 16,841 คัน เพิ่มขึ้น 31.0% ส่วนแบ่งตลาด 44.0%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 9,902 คัน ลดลง 30.4% ส่วนแบ่งตลาด 25.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,027 คัน เพิ่มขึ้น 24.4% ส่วนแบ่งตลาด 7.9%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 66,823 คัน เพิ่มขึ้น 26.6%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 20,003 คัน เพิ่มขึ้น 27.8% ส่วนแบ่งตลาด 29.9%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 17,323 คัน ลดลง 0.6% ส่วนแบ่งตลาด 25.9%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 8,460 คัน เพิ่มขึ้น 134.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558

1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 799,594 คัน ลดลง 9.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 266,005 คัน ลดลง 18.7% ส่วนแบ่งตลาด 33.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 144,295 คัน ลดลง 10.0% ส่วนแบ่งตลาด 18.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 112,178 คัน เพิ่มขึ้น 5.3% ส่วนแบ่งตลาด 14.0%

2) ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 299,067 คัน ลดลง 19.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 105,398 คัน ลดลง 30.6% ส่วนแบ่งตลาด 35.2%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 77,959 คัน ลดลง 17.3% ส่วนแบ่งตลาด 26.1%
อันดับที่ 3 มาสด้า 26,262 คัน เพิ่มขึ้น 66.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 396,898 คัน ลดลง 5.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 151,117 คัน ลดลง 8.3% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 131,243 คัน ลดลง 10.7% ส่วนแบ่งตลาด 33.1%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 44,236 คัน เพิ่มขึ้น 12.0% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน : 69,063 คัน โตโยต้า 31,005 คัน -มิตซูบิชิ 18,975 คัน - อีซูซุ 12,524 คัน - ฟอร์ด 4,967 คัน - เชฟโรเลต 1,592 คัน

4) ตลาดรถกระบะ PurePick up
ปริมาณการขาย 327,835 คัน ลดลง 11.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 120,112 คัน ลดลง 17.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 118,719 คัน ลดลง 7.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 25,261 คัน ลดลง 23.7% ส่วนแบ่งตลาด 7.7%

5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 500,527 คัน ลดลง 2.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 160,607 คัน ลดลง 8.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 144,295 คัน ลดลง 10.0% ส่วนแบ่งตลาด 28.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 44,236 คัน เพิ่มขึ้น 12.0% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom

Toyota Motor Thailand แถลงแผนงานประจำปี 2559 พร้อมเผยตัวเลขยอดขายรถยนต์ประจำเดือนธันวาคม 2558 22 ม.ค. 2559 14:05 ไทยรัฐ