วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติดตามรายการ รวยหุ้น รวยลงทุน ได้ที่ไทยรัฐทีวี ทุกวันพุธ-ศุกร์ 11.15-11.30 น.

พุธ 20/1/59
ช่วง รวยหุ้น รวยลงทุน
ตอน: 'สิทธิ์' ที่ผู้ถือหุ้นพึงรู้
ผู้ร่วมรายการ: ภูวนารถ ณ สงขลา, ประธานชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
พิธีกร: ศิรัถยา อิศรภักดี 


การรับรู้ข้อเท็จจริงในการประกอบธุรกิจ การซักถาม การเจาะผลการดำเนินการ จึงเป็นสิทธิ์สำคัญที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์รับรู้ในฐานะเจ้าของกิจการคนหนึ่ง

ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเลือกคำถามที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้นักลงทุนได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในอนาคต และสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมประชุม ยังสามารถฝากใบมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ที่สามารถฝากคำถามไปยังที่ประชุม และแบบ ข. ที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

พฤ 21/1/59
ช่วง “เส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวง"
ตอน แนวทางและสไตล์การลงทุนของกองทุนบัวหลวง
ผู้ร่วมรายการ: คุณพีระพงศ์ จิระเสวีจินดา managing director, chief investment officer บลจ.บัวหลวง
พิธีกร: เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล


กองทุนบัวหลวงเน้นการลงทุนระยะยาว ในที่นี้คือ 5-10 ปี ดังนั้นจึงต้องหาแนวโน้มหลักหรือเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น เช่น ตอนนี้สังคมกำลังมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น หุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ จะน่าสนใจมาก คล้ายกับที่บัวหลวงเคยมองการท่องเที่ยวว่าจะเติบโตมากมาตั้งแต่หลายปีก่อน จึงเข้าลงทุนในหุ้นสนามบินและได้กำไรหลายเท่าตัวเป็นต้น

ศ. 22/1/59
ช่วง “หุ้น โดย ไอร่า"
ตอน “กลยุทธ์ลงทุนหุ้นไทย ในช่วงตลาดผันผวน”
ผู้ร่วมรายการ: คุณจิตรดา เลขาพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า
พิธีกร: เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล


บล.ไอร่ามองตลาดหุ้นไทยยังผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศ ทั้งเรื่องจีนและราคาน้ำมัน แต่ปัจจัยภายในประเทศยังคาดหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จึงแนะนำให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและท่องเที่ยว โดยหุ้นที่แนะนำคือ AAV ให้ราคาเหมาะสม 6.70 บาท

ช่วง รวยหุ้น รวยลงทุน เสนอตอน 'สิทธิ์' ที่ผู้ถือหุ้นพึงรู้ ... 22 ม.ค. 2559 13:37 8 ก.พ. 2559 10:19 ไทยรัฐ