วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระสงฆ์ธรรมยุต แฉ มีคนเสี้ยมประเด็นตั้ง สังฆราช ให้เกิดแตกแยก

พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ออกโรงแฉ มีคนเสี้ยมให้เกิดความแตกแยก ถึงขั้นเสนอตั้งสมเด็จพระสังฆราช 2 องค์ เตือน นายกฯ ควรทำตามขั้นตอนกฎหมาย ทูลเกล้าฯ ถวายชื่อ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” อย่าปล่อยคาราคาซัง

ยังคงเป็นประเด็นให้ติดตามสำหรับท่าทีของรัฐบาล ในการนำรายชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ขึ้นทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 หลังจากที่ทั้งฝ่ายหนุน และฝ่ายต้าน ยังคงออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 ม.ค. พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธรรมยุต) พระนักวิชาการชื่อดัง เจ้าของนามปากกา “ปิยโสภณ” กล่าวว่า ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 และ 19 คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ให้การยอมรับถึงความเหมาะสมของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธ และสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศ ซึ่งมาจากทางฝ่ายธรรมยุต ในการได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช และเมื่อมาถึงครั้งนี้ ทางฝ่ายธรรมยุต ก็ยอมรับ ถึงความเหมาะสมของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในการที่จะได้รับการทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช โดยในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 5 ม.ค. กรรมการมหาเถรสมาคมที่มาจากคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตก็เป็นฝ่ายที่เสนอรายชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เอง จึงเห็นได้ชัดว่า ทั้งธรรมยุต และมหานิกาย ไม่ได้มีข้อขัดแย้งกัน แต่ปัญหาที่มันเกิดอยู่ขณะนี้ คือ มีคนเสี้ยม ให้แตกแยก ถึงขั้นที่อยากให้มีการตั้งสมเด็จพระสังฆราช 2 องค์

ดังนั้น หากนายกรัฐมนตรี ไม่อยากให้เกิดความแตกแยก ก็ควรทำตามขั้นตอนของกฎหมายและนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไม่ควรปล่อยให้คาราคาซัง คนที่ศรัทธาในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ นั้น มีมาก เนื่องจากท่านสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา มากมาย อีกทั้งมหาเถรสมาคม ก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วทุกประการ ส่วนการที่มีผู้ไปร้องสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตีความขั้นตอนการเสนอรายชื่อนั้น หากผู้ตรวจการแผ่นดิน เต้นตาม บ้านเมืองนี้คงเพี้ยนไปหมดแล้ว

พระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการสืบค้นข้อมูลการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ก็พบว่า คณะสงฆ์มีการยึดอาวุโสโดยสมณศักดิ์ มาโดยตลอด โดยเฉพาะตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 12 เป็นต้นมา จึงชัดเจนแล้วว่า โบราณราชประเพณี มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ด้านนายจำนงค์ สวมประคำ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวว่า พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ในมาตรา 7 หมวดสมเด็จพระสังฆราช นั้น เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ว่า เมื่อสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ต้องให้มหาเถรสมาคม ประชุมเลือกสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ และให้นายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ส่วนที่มีผู้ไปยื่นให้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตีความนั้น ก็สามารถยื่นได้ แต่ก็ต้องรู้ว่า มีอำนาจหรือไม่ เมื่อรับเรื่องมาแล้วจะต้องมีการประชุมพิจารณาว่า เรื่องดังกล่าวมีอำนาจหรือไม่ ถ้าไม่มีอำนาจก็ไม่รับพิจารณาต่อ ซึ่งแต่ละองค์กร มีกฎหมายเขียนบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจนอยู่แล้ว

ช่วงเย็นวันเดียวกัน สภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น และสมัชชาพระนิสิตพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกแถลงการณ์ ขอเรียกร้องให้ กลุ่มบุคคลที่แอบอ้างทั้งหมด ยุติการคุกคาม ข่มขู่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อให้พระพุทธศาสนามัวหมอง โดยระบุว่า

1.ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชต่อไป  2.ให้นายกรัฐมนตรี ทำตามหน้าที่และขั้นตอนที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณี 3.ให้ทำตามมติมหาเถรสมาคม เพราะเป็นไปตามกฎหมายโดยชอบธรรม 4.ให้เจ้าพนักงานฝ่ายบ้านเมือง ทำการปราบอลัชชีที่สร้างความแตกแยก สับสน ข่มขู่ ในพระศาสนา ถ้าหากไม่กำจัดถือว่า เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 และมาตรา 166 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

และ 5.ถ้าไม่เป็นไปตามกฎหมายและจารีตประเพณี คณะกรรมการสภานิสิต มจร. วิทยาเขตขอนแก่น และสมัชชาพระนิสิตฯ พร้อมแสดงพลังสังฆามติร่วมกับส่วนกลาง ต่อไป จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ทำตามหน้าที่ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายโดยชอบธรรม

พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ออกโรงแฉ มีคนเสี้ยมให้เกิดความแตกแยก ถึงขั้นเสนอตั้งสมเด็จพระสังฆราช 2 องค์ เตือน นายกฯ ควรทำตามขั้นตอนกฎหมาย ทูลเกล้าฯ ถวายชื่อ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” อย่าปล่อยคาราคาซัง 21 ม.ค. 2559 19:17 ไทยรัฐ