วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คืนชีวิตน้ำแม่ข่า สืบชะตาคลองโบราณ 700ปี หลังปล่อยเน่ามานาน

ชาวเชียงใหม่ร่วมกอบกู้คลองแม่ข่า คลองโบราณสายน้ำหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลสร้างเมืองเชียงใหม่ ที่อยู่คู่เมืองมานานกว่า 700ปี ถูกกระทำย่ำยีจนน้ำเน่า จัดพิธีสืบชะตาตามแบบโบราณ ให้เด็กๆ ร่วมเรียนรู้การอนุรักษ์...

การกอบกู้คลองแม่ข่าของชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ริมคลองใน อ.เมืองเชียงใหม่ เริ่มขยายการร่วมอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ม.ค.นี้ ที่บริเวณคลองแม่ข่าน้อย วัดเทพนิมิต บ้านแม่ข่าหมู่ 1 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านได้ออกมาทำพิธี "ไหว้สาสืบชะตาน้ำแม่ข่า" พร้อมเครื่องบวงสรวง และซุ้มสืบชะตาคร่อมคลองไว้ โดยมี ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม มาร่วมในพิธี มีเด็กๆ นักเรียนมาร่วมสืบสานเรียนรู้การอนุรักษ์ โดยหลังพิธีสวดขอขมาคลองแม่ข่าของพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ได้มีการปล่อยปลาลงสู่คลองแม่ข่า ก่อนที่เด็กๆ จะร่วมกันเทน้ำยา และก้อนอีเอ็มลงไปในคลอง

ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าในการแก้ไขคลองแม่ข่าเน่าเสีย นอกจากการใช้แนวทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังต้องบูรณาการทางด้านศาสนาเข้าผสมผสานในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลองแม่ข่าที่มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียมายาวนาน ระบบนิเวศต่างๆ ถูกทำลายหมด ในวันนี้จึงใช้ประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น คือ การสืบชะตาน้ำแม่ข่า เป็นการบูรณาความร่วมมือทั้งหน่วยงานราชการทุกระดับ และภาคประชาชนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมงานนี้ด้วย โดยมีสืบชะตาน้ำแม่ข่าตามประเพณีล้านนา พิธีทางศาสนา ปล่อยปลา นำชีวิตกลับคืนสู่แม่น้ำ และมีการประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันในพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

"การปล่อยน้ำทิ้งของพี่น้องประชาชน ทั้งจากครัวเรือน ตลาดสด สถานที่ประกอบการ โรงงาน เหล่านี้เป็นจุดการปล่อยน้ำเสียทั้งสิ้น เมื่อรู้แล้วก็จะสามารถนำสู่การบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา ในการขอความร่วมมือในทุกระดับเริ่มตั้งแต่ครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้านตำบล จะต้องลุกขึ้นมาเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่สร้างไว้ อาจจะต้องมีการซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ เพราะเครื่องนี้สามารถควบคุมน้ำของคลองแม่ข่าในช่วงหน้าแล้ง หน้าฝน ถือว่ายังมีประโยชน์ หากมีการซ่อมแซมฟื้นฟูให้กลับมาใช้ได้ เมื่อสามารถควบคุมได้ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ก็มั่นใจว่าจะฟื้นคลองแม่ข่ากลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง" ดร.วสันต์ กล่าว

ชาวเชียงใหม่ร่วมกอบกู้คลองแม่ข่า คลองโบราณสายน้ำหนึ่งในเจ็ดชัยมงคลสร้างเมืองเชียงใหม่ ที่อยู่คู่เมืองมานานกว่า 700ปี ถูกกระทำย่ำยีจนน้ำเน่า จัดพิธีสืบชะตาตามแบบโบราณ ให้เด็กๆ ร่วมเรียนรู้การอนุรักษ์... 21 ม.ค. 2559 18:19 ไทยรัฐ