วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไอซีทีจัดงาน Software Expo Asia:Digital Integration หนุนนโยบาย ศก.ดิจิตอล

เริ่มแล้ว! Software Expo Asia: Digital Integration เวทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค.59 ด้าน รมว.ไอซีที หวังเป็นเวทีเสริมเขี้ยวเล็บภาคอุตสาหกรรม-เอสเอ็มอี

วันที่ 21 ม.ค. นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงาน Software Expo Asia: Digital Integration ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. 59 โดยมี พล.อ.โสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ และมีตัวแทนกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์เข้าร่วม โดยนายอุตตมกล่าวเปิดงานว่า รัฐบาลได้ริเริ่มนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ภาคบริการ การศึกษา และระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพราะโลกยุคปัจจุบันมี ดิจิตอลเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา รวมถึงเป็นกลไกในการตั้งธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะที่ส่วนราชการทุกหน่วยงาน เข้าใจถึงความสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลมากขึ้น และขานรับนโยบายไปปฏิบัติ

จากนั้น พล.อ.โสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) กล่าวว่า ซิป้า สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่ใช้เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาระบบให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ขณะเดียวกันเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เดินหน้าต่อไปได้ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีภูมิภาค

สำหรับงาน Software Expo Asia: Digital Integration เป็นการนำนวัตกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 250 บริษัทและหน่วยงานที่มาแสดง และเป็นครั้งแรกที่ได้จำลองธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จจากการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงที่นำซอฟแวร์มาประยุกต์พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพใน 6 กลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ที่ใช้ซอฟต์แวร์จัดระบบจองตั๋วเครื่องบินและทัวร์ ทำให้สะดวกรวดเร็ว และธุรกิจการศึกษา ที่นำซอฟแวร์มาจัดเก็บข้อมูลบุคลากร และสื่อการสอน ขณะเดียวกัน ยังมีการสัมมนานานาชาติจากวิทยากรระดับโลก 3 วันเต็ม

เริ่มแล้ว! Software Expo Asia: Digital Integration เวทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค.59 ด้าน รมว.ไอซีที หวังเป็นเวทีเสริมเขี้ยวเล็บภาคอุตสาหกรรม-เอสเอ็มอี 21 ม.ค. 2559 18:01 ไทยรัฐ