บริการข่าวไทยรัฐ

ชี้การค้า-ท่องเที่ยว ด้านจันทบุรี คึกคักขึ้นทันที หลังเปิดเออีซี

นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาฯ ชี้การค้า-ท่องเที่ยวชายแดน ด้าน จ.จันทบุรี คึกคักขึ้นทันทีหลังเปิดเออีซี เงินสะพัด มีผู้ประกอบการมาลงทุนในการส่งสินค้าไปประเทศกัมพูชา และเวียดนามเพิ่มมากขึ้น...

วันที่ 21 ม.ค. 59 ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี ได้กล่าวในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ สมาคมฯ ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารขนถ่ายผลไม้ ตลาดการค้าชายแดนไทย–กัมพูชา ตลาดบ้านแหลม ม.4 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมี นายพีรณัทร์ รัตนวรโอภาส นอภ.โป่งน้ำร้อน นายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูลความเคลื่อนไหว หลังการเปิดประชาคมอาเซียน มีสมาชิกสมาคมฯ กว่า 4,000 คนร่วมประชุม รับทราบความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค

ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี กล่าวว่า ภายหลังเปิดประชาคมอาเซียนหรือเออีซี  ชายแดนด้าน จ.จันทบุรี มีความคึกคักอย่างเห็นได้ชัด มีผู้ประกอบการ นักธุรกิจมาลงทุนในการส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศกัมพูชาและเวียดนามเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยน ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่สำคัญ

นอกจากนี้ ในเรื่องของแรงงาน ทางสมาคมฯ ได้เน้นความร่วมมือของเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ร่วมกันส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ สร้างความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ได้ มีน้ำใจ มีคุณธรรม ร่วมกันต่อต้านและป้องกันการค้ามนุษย์ ในรูปแบบโป่งน้ำร้อนโมเดลที่เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

ส่วนการค้าขายลำไยนอกฤดูที่ผ่านมา ไม่มีสัญญากลางเป็นมาตรฐานการซื้อขาย จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ

"ปัญหาที่สมาคมต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกร และประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเร่งด่วน คือ เรื่องแหล่งน้ำที่พื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว ที่ยังขาดแหล่งกักเก็บน้ำไว้รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา" นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี กล่าว

ด้าน นายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ภายหลังเปิดประตูสู่อาเซียน จ.จันทบุรี มีความคึกคักด้านการค้า การลงทุนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีความได้เปรียบ มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา ผู้ประกอบการ นักธุรกิจชาวไทยกล้าที่จะเดินทางไปลงทุนในกัมพูชา และเวียดนามเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การขยายตัวด้านแรงงาน และการจ้างงาน เป็นต้น.