วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิษภัยแล้ง! อ.แม่สาย ข้าวนาปรัง 4 หมื่นไร่ กำลังจะแห้งตาย

ภัยแล้งทำพิษ! ชาวนา 4 ตำบลใน อ.แม่สาย เดือดร้อนหนัก ข้าวนาปรังกำลังจะแห้งตาย 4 หมื่นไร่ รวมตัวช่วยกันเองขุดลอกกั้นฝาย ทดน้ำเข้าลำเหมืองเพื่อประทังความอยู่รอด ร้องทางการช่วยขุดลอกระยะยาว...

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 59 นายบุญยัง สุนันตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย นำชาวบ้าน 4 ตำบลของ อ.แม่สาย กว่า 100 คน ร่วมกับเทศบาลแม่สายมิตรภาพ นำรถแบคโฮ ขุดร่องน้ำในลำน้ำแม่สาย ให้ไหลไปที่หน้าลำเหมืองสายลำจอย หมู่ 1 ต.เวียงพางคำ ก่อนจะช่วยกันวางกระสอบทรายปิดกั้นปากลำเหมืองสายน้ำจอย และใช้เครื่องสูบน้ำของเทศบาลตำบลแม่สาย เร่งสูบผันน้ำเข้าลำเหมือง โดยมีระยะทางยาวกว่า 30 กม. เพื่อส่งต่อไปยังแปลงข้าวนาปรัง และพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน 4 ตำบล มี ต.แม่สาย เวียงพางคำ ศรีเมืองชุม และ ต.เกาะช้าง พื้นที่กว่า 40,000 ไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่กำลังขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ข้าวนาปรังกำลังจะแห้งตาย

นายบุญยัง กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรที่ทำนาปรัง 4 ตำบล ได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำอย่างมาก ภายหลังจากเมื่อเดือน ก.ค. 58 ทางพม่าได้รื้อฝายกั้นลำน้ำสาย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย-พม่า 3 แห่ง คือ ฝายสายลมจอย หมู่ 1 ต.เวียงพางคำ ฝายบ้านเวียงหอม ม.4 ต.แม่สาย ฝายท่าเหมืองงาม บ้านป่าซางงาม หมู่ 6 ต.เกาะช้าง ออกทิ้งหมด จนชาวบ้านออกมาประท้วงปิดด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก และเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งทำให้น้ำในแม่สายไม่มีฝายชะลอน้ำกั้นให้สูงพอไหลเข้าฝายฝั่งไทย ทั้ง 3 ฝายได้ จึงทำให้เกษตรกร 4 ตำบลเดือดร้อนหนัก และเครื่องสูบน้ำที่เทศบาลแม่สายมาช่วยสูบน้ำ ก็เป็นเครื่องเล็กไม่พอเพียงต่อความต้องการน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้ ทั้งนี้ ชาวบ้านจะมีการประชุม และออกมาเรียกร้องให้ทางราชการแก้ไขปัญหานี้ระยะเร่งด่วน และระยะยาว ในการขุดลอกรื้อถอนสิ่งกีดขวางลำเหมืองลึกกว่าแม่น้ำสาย เพื่อชักน้ำเข้าไปใช้ในฤดูแล้งได้อย่างยั่งยืน

ภัยแล้งทำพิษ! ชาวนา 4 ตำบลใน อ.แม่สาย เดือดร้อนหนัก ข้าวนาปรังกำลังจะแห้งตาย 4 หมื่นไร่ รวมตัวช่วยกันเองขุดลอกกั้นฝาย ทดน้ำเข้าลำเหมืองเพื่อประทังความอยู่รอด ร้องทางการช่วยขุดลอกระยะยาว... 21 ม.ค. 2559 15:29 ไทยรัฐ