วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.เปิดแอพฯ 'ดาวเหนือ' นำทางผู้ใช้สิทธิสู่หน่วย ลต.

กกต.เปิดตัวแอพพลิเคชั่น "ดาวเหนือ" นำทางผู้ใช้สิทธิสู่หน่วยเลือกตั้ง หวังเพิ่มยอดคนออกมาใช้สิทธิ์

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.59 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง แถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น "ดาวเหนือ" บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และแผนที่เดินทางไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้ง เพื่อรองรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นช่วงปลายเดือน ก.ค. ต่อเนื่องถึงการเลือกตั้งทั่วไป

โดย นายสมชัย กล่าวว่า กกต.ใช้เวลาประมาณ 1 ปีในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าว โดยให้คนของ กกต.และอาสาสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงไปกำหนดพิกัดที่เป็นหน่วยเลือกตั้งทั้ง 95,000 หน่วย ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไร แล้วนำมาจัดสร้างเป็นแอพพลิเคชั่นภายใต้งบประมาณกว่า 150,000 บาท ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "ดาวเหนือ" ได้ตั้งแต่บัดนี้ผ่าน ระบบไอโอเอส หรือแอนดรอยด์ โดยพิมพ์คำว่า "ดาวเหนือ" และเมื่อโหลดแอพพลิเคชั่นเป็นที่เรียบร้อย สามารถกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงไปเพื่อค้นหา ระบบจะแสดงชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หน่วยเลือกตั้ง ลำดับที่เลือกตั้ง พร้อมแผนที่สถานที่เลือกตั้ง ซึ่งระบบจะแสดงจุดพิกัดของสถานที่เลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมแสดงเส้นทางไปยังสถานที่เลือกตั้งด้วย ทั้งนี้ผู้ที่มีแอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถที่จะตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งให้กับบุคคลใกล้ชิดได้ด้วย

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ระบบที่จัดสร้างเป็นการใช้ข้อมูลจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี 2557 ซึ่งจะมีการพัฒนาข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันไปจนถึงเมื่อมีการออกเสียงประชามติ ที่ก็จะมีการเพิ่มชื่อกรณีการย้ายเข้าออกของผู้มีสิทธิออกเสียง ดังนั้นก่อน 20 วันของการออกเสียงประชามติ ข้อมูลในแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะมีความสมบูรณ์ 100 % และแม้กกต.จะมีแอพพลิเคชั่นดังกล่าวแล้ว หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ก็ยังคงมีการจัดส่งไปยังครัวเรือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเช่นเดิม ทั้งนี้คาดว่า แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะสามารถช่วยเพิ่มจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิให้มากยิ่งขึ้น เพราะที่สำรวจมาบางคนไม่ออกมาใช้สิทธิ เนื่องจากไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งใด เนื่องจากแต่ละครั้งของการเลือกตั้ง ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของหน่วยเลือกตั้งอยู่บ้าง รวมทั้งจะเป็นการจูงใจให้คนออกมาใช้สิทธิ เพราะแอพพลิเคชั่นจะมีแผนที่ในการเดินทางไปถึงหน่วยเลือกตั้งได้เลย และเชื่อว่าการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นจำนวนมากจะไม่มีผลทำให้ระบบล่ม เนื่องจากในการสร้างได้รองรับการใช้ของคนจำนวนมากไว้แล้วเว้นแต่ระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยจะมีปัญหา

อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคชั่นดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในส่วนของพื้นที่ห่างไกล ที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต แต่คิดว่าปัญหาในเรื่องของการเดินทางไปใช้สิทธิจะเกิดขึ้นกับคนเมืองที่หน่วยเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งแอพพลิเคชั่นดาวเหนือจะตอบโจทย์ได้ดี แต่คนชนบทส่วนใหญ่ก็จะทราบถึงหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีสิทธิอยู่แล้วเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยบ่อย อย่างไรก็ตามในเดือนหน้ากกต.เตรียมจะเปิดตัวแอพพลิเคชั่น ตาสับปะรด ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยสอดส่องการออกเสียงประชามติให้บริสุทธิ์ ยุติธรรมยิ่งขึ้น

กกต.เปิดตัวแอพพลิเคชั่น "ดาวเหนือ" นำทางผู้ใช้สิทธิสู่หน่วยเลือกตั้ง หวังเพิ่มยอดคนออกมาใช้สิทธิ์ 21 ม.ค. 2559 14:00 ไทยรัฐ