วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่ม ป.ป.ช.ยื่น สปท.–สนช.เสนอแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ คืนอำนาจตั้งสังฆราช

กลุ่ม ป.ป.ช.ยื่น สปท.–สนช.เสนอแก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ คืนอำนาจให้กษัตริย์แต่งตั้งสังฆราช เท่านั้น ห้ามผู้ใดก้าวล่วงอย่างเด็ดขาด

วันที่ 21 ม.ค. เวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา กลุ่มประชาชนผู้ธำรงพระพุทธศาสนาและเทิดทูนสถาบัน นำโดย นางภิฤดี ภวนานันท์ ยื่นหนังสือถึง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาปฏิรูปการขับเคลื่อนประเทศ (สปท.) ผ่านนางวลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธาน สปท. คนที่ 2

โดยนางภิฤดี กล่าวว่า การยื่นหนังสือดังกล่าว ต่อสปท.และสนช. เพื่อให้แก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ใน 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 7 และมาตรา 10 ให้มีสาระสำคัญถวายคืนพระราชอำนาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ให้เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เท่านั้น ห้ามมีผู้ใดก้าวล่วงเป็นอันขาด เพื่อให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและโบราณราชประเพณี เดิมการแต่งตั้งพระสังฆราช เป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกรมการศาสนา จะส่งรายชื่อพระสงฆ์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่พระสังฆราช จำนวนหลายรายชื่อ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระบรมราชวินิจฉัย แตกต่างจากปัจจุบันที่ใช้มติมหาเถรสมาคม ในการลงมติเสนอรายชื่อพระสงฆ์ที่จะขึ้นเป็นพระสังฆราชองค์ใหม่ ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ เพียงชื่อเดียว

ด้าน นางวลัยรัตน์ กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าว ส่งต่อประธานสปท.ซึ่งคาดหวังว่า การทำงานของสปท.จะทำให้เกิดความสงบสุขต่อทุกฝ่าย

กลุ่ม ป.ป.ช.ยื่น สปท.–สนช.เสนอแก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ คืนอำนาจให้กษัตริย์แต่งตั้งสังฆราช เท่านั้น ห้ามผู้ใดก้าวล่วงอย่างเด็ดขาด 21 ม.ค. 2559 13:27 ไทยรัฐ