บริการข่าวไทยรัฐ

จ.ลำพูน ประชุมร่วม 11 อปท. ฟื้นฟูแม่น้ำกวงให้กลับมาใส หลังเน่าเสีย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมกับ อปท.11 แห่ง จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำกวง หลังพบมีการเน่าเสียแล้วเร่งฟื้นฟูบูรณะแม่น้ำกวงให้ใสสะอาด...

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 59 นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน ปี 2559 (ภัยแล้ง) เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนนั้น ในส่วนของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำกวง มอบหมายให้ นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ในฐานะเลขานุการติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมให้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการดังกล่าวทุกวัน

ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน รายงานว่า ได้ร่วมกับ อปท. ทั้ง 5 แห่ง ที่เป็นพื้นที่สองฝั่งลำน้ำกวง ได้แก่ อบต.ต้นธง อบต.เวียงยอง อบต.บ้านแป้น อบต.ท่าเชียงทอง และ อบต.ป่าสัก ได้กำหนดดำเนินการโฟกัสกรุ๊ป โดยแบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนเหนือเป็นพื้นที่ตั้งแต่เหนือฝายวังตอง ถึงอำเภอบ้านธิ โซนกลางกำหนดพื้นที่ตั้งแต่ฝายวังตอง ถึงฝายบ้านยู้ และโซนใต้เริ่มตั้งแต่ฝายบ้านยู้ถึงฝายสบทา ซึ่งจากการลงเรือสำรวจสภาพพื้นที่จริงของลำน้ำกวงในพื้นที่โซนใต้ที่มีระยะทางประมาณ 8 กม. นั้น พบว่าได้มีการกำจัดผักตบชวาแล้วเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ดำเนินการโดย อบจ. ร่วมกับภาคเอกชน และ อบต. ในพื้นที่ คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่ออีก 1 กม. ในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณหน้าฝายบ้านยู้ลงไปซึ่ง อปท. ทั้ง 5 แห่ง จะร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้

นายสุวรรณทัสน์ กล่าวต่อว่า ลำน้ำแม่น้ำกวง มีความกว้าง 20 เมตร ความลึกประมาณ 1–1.50 เมตร ปัจจุบันยังคงมีปริมาณน้ำคงเหลือหลายแสนคิว ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ สองฝั่งลำน้ำส่วนใหญ่จะมีเป็นสวนลำไย สวนข้าวโพด และการปลูกข้าวนาปรังบางส่วน นอกจากนั้นยังคงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2 แห่ง โดยแห่งแรกตั้งอยู่ที่บ้านสันมะกรูด หมู่ที่ 3 ต.บ้านแป้น ซึ่งจะสูบน้ำเพื่อส่งไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเป็นระยะทาง ประมาณ 3 กม. โดยจะดำเนินการสูบเป็นครั้งคราว ส่วนอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่บ้านแม่ทาหลวง บริเวณหลังโรงเรียนเฉลิม พระเกียรติ 48 พรรษา จะสูบน้ำเพื่อส่งไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเป็นระยะทางประมาณ 3 กม. เช่นกัน แต่มีจำนวนครั้งของการสูบน้ำ เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าว มีระบบประปาเพื่อการเกษตรเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนน้ำ ให้แก่เกษตรกรด้วยการสูบน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นสู่แท็งก์น้ำประปา จากนั้นจะปล่อยน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ อปท. ร่วมกันสำรวจพื้นที่รับน้ำบริเวณบ้านสันมะกรูด จำนวนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชผลทางการเกษตรแล้ว และต้องการน้ำในการช่วยเหลือ จากนั้นให้นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร รวมถึงการนำน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรดังกล่าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ขาดน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่ และให้มีน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ด้วย ในส่วนของโซนกลางจะได้มีการประชุมเพื่อหารือ แนวทางดำเนินการจากนั้นจะได้นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการศูนย์ทราบต่อไป

ในวันที่ 29 ม.ค. จังหวัดลำพูน และ อปท. ทั้ง 5 แห่งจะจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชน้ำ และผักตบชวาจากบริเวณสะพานท่านางไปยังสะพานท่าขามโดยใช้เรือท้องแบน 7 ลำ มาร่วมดำเนินการ นอกจากนั้นจะมีการเพิ่มจุลินทรีย์ในน้ำเพื่อบำบัดน้ำให้มีคุณภาพ โดยสถานีพัฒนาที่ดินสนับสนุนจุลินทรีย์ วันดังกล่าว กำลังพลทหาร นักศึกษาวิชาทหาร และมวลชนในพื้นที่ อปท. รวมประมาณ 300 คน ร่วมดำเนินการด้วย การดำเนินการดังกล่าวใช้งบประมาณของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน.