วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช. เห็นชอบ 5 ป.ป.ท.ใหม่ 'กิตติ' นั่ง ปธ.

ที่ประชุม สนช. เห็นชอบ 5 ป.ป.ท.ใหม่ "กิตติ ลิ้มชัยกิจ" อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นั่งประธาน ป.ป.ท. เตรียมนำรายชื่อทูลเกล้าฯ ต่อไป

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 ม.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล

ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งฯ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการเสนอชื่อในตำแหน่งประธาน นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.อ.ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ และนายอนุสิษฐ คุณากร อดีตเลขาธิการ สมช. ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

จากนั้น ที่ประชุมได้มีการประชุมลับเพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุม สนช.ให้ความเห็นชอบประธานกรรมการ และกรรมการ ป.ป.ท. ทั้ง 5 คน โดยหลังจากนี้จะส่งรายชื่อทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อดำรงตำแหน่งตามขั้นตอนต่อไป

ที่ประชุม สนช. เห็นชอบ 5 ป.ป.ท.ใหม่ "กิตติ ลิ้มชัยกิจ" อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นั่งประธาน ป.ป.ท. เตรียมนำรายชื่อทูลเกล้าฯ ต่อไป 21 ม.ค. 2559 13:12 ไทยรัฐ