วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ มั่นใจใช้แผนที่ One Map แก้ปัญหาที่ดินลดข้อพิพาทรัฐ-ปชช.ได้

นายกฯ ชี้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐ 1:4000 เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานใช้แผนที่เดียวจัดสรรที่ดิน มั่นใจมีความถูกต้องและทันสมัย ไม่ให้เกิดปัญหาการทับซ้อน ยันไม่มีเอื้อประโยชน์นายทุน...

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เปิดโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 หรือ One Map ซึ่งเป็นการจัดทำเขตแนวที่ดินของรัฐ ให้มีความถูกต้องและทันสมัย ไม่ให้เกิดปัญหาการทับซ้อน หรือเกิดช่องว่างระหว่างเขตแนว เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

นายกฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานยังมีปัญหาการใช้แผนที่แนวเขตที่ดินคนละฉบับ ทำให้เกิดปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น โครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นปฏิรูปและพัฒนาแผนที่ให้เป็นสากล เพื่อจัดสรรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่กระทบต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้ พร้อมยืนยันว่า การดำเนินการทุกอย่างจะต้องยึดหลักกฎหมายเคร่งครัด จะไม่ให้มีสอดไส้หรือเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนแต่อย่างใด

สำหรับโครงการนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณกว่า 65 ล้านบาท โดยจะเริ่มต้นทำงานตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. 59 ซึ่งคณะอนุกรรมการและกรรมการทุกชุด จะต้องส่งรายงานสรุปให้ ครม.เห็นชอบ ในเดือน ก.ค. เพื่อนำไปสู่การแก้กฎหมายและติดตามผลให้แล้วเสร็จภายในปีนี้.

นายกฯ ชี้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐ 1:4000 เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานใช้แผนที่เดียวจัดสรรที่ดิน มั่นใจมีความถูกต้องและทันสมัย ไม่ให้เกิดปัญหาการทับซ้อน ยันไม่มีเอื้อประโยชน์นายทุน... 21 ม.ค. 2559 12:24 ไทยรัฐ