วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุตฯกาญจน์ชี้แจง เรื่องสัมปทานโรงโม่

กรณีนางน้ำอ้อย ผิวดำ ชาวบ้านบ้านเขาปู่คง หมู่ 10 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรีพร้อมพวก ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมให้ตรวจสอบการทำประชาคมเพื่อยื่นขอประทานบัตรประกอบกิจการโรงโม่หินในพื้นที่ว่าดำเนินถูกต้องหรือไม่ ความคืบหน้าเที่ยงวันที่ 20 ม.ค. นางน้ำอ้อยเปิดเผยว่า ชาวบ้านขอเรียกร้องให้ผู้ประกอบการดำเนินการใน 4 ข้อ คือ 1.เราต้องการให้ทางบริษัทออกมาชี้แจงเป็นเอกสารเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองแร่ให้ชาวบ้านทราบ 2.เราต้องการทราบถึงมาตรการการป้องกันถึงผลกระทบและสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3.ในวันที่ จะมีการทำประชาคมชี้แจง ขอให้ผู้ประกอบการติดต่อ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ ด้วย และขอให้ ผวจ.กาญจนบุรีมาเป็นประธาน และ 4.สถานที่การจัดประชุมประชาคม ขอให้จัดที่ศาลาประชาคม หมู่ 10 ที่วัดเขาปู่คงเท่านั้น

ส่วนนายมนูญ วิบูลกิจ หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรม จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อ 18 ม.ค. ผญบ.หมู่ 10 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย ได้เชิญ กรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านไปประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงโครงการทำเหมืองแร่ที่มีการขอประทานบัตร ที่เขาปู่คง หมู่ 10 ต.กลอนโด แต่เนื่องจากมีชาวบ้าน ส่วนหนึ่งไม่เข้าใจว่าการประชุมชี้แจงเป็นการทำประชาคมหมู่บ้าน จึงมาเรียกร้องให้หน่วยงานราชการ ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีความถูกต้อง หรือมีความชอบธรรมหรือไม่ อย่างไร การทำประชาคมเพื่อขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่ สามารถร้องขอให้มีการดำเนินการได้ตลอดเวลา ซึ่งระเบียบของข้อกฎหมายในการขอประทานเหมืองแร่ ขั้นตอนแรก จะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั้นๆจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน จากนั้นให้ผู้ใหญ่บ้าน เสนอความคิดเห็นของชาวบ้านไปที่ อบต. ซึ่งมติที่ประชุม ของ อบต.อาจจะมีความเห็นไม่ตรง หรือเห็นตรงกันกับ ชาวบ้านก็ได้ จากนั้นก็ส่งมติมาที่อุตสาหกรรมจังหวัด และเข้าสู่ขบวนการพิจารณาต่อไป

สำหรับแปลงสัมปทานบัตรเดิมทีมีทั้งหมด 3 แปลง เป็นของบริษัท เอเชียเพลเลทส์ จำกัด ใบสัมปทานบัตรหมดอายุไปแล้ว 1 แปลง ส่วนอีก 2 แปลงกำลังจะหมดอายุในเร็วนี้ แต่ต่อมาบริษัท เคไลม์ สโตน จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันกับบริษัท เอเชียเพลเลทส์ จำกัด ได้ยื่นขอสัมปทานบัตรใน 2 แปลงที่กำลังหมดอายุ ซึ่งเราได้กันพื้นที่ลุ่มน้ำที่เรา เกรงว่าจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมออกไปแล้ว ก็เหลือพื้นที่ที่ยังสามารถขอสัมปทานบัตรได้อยู่อีก 2 แปลง และอยู่ระหว่างการดำเนินการทำตามขั้นตอน ของกฎระเบียบอยู่.

กรณีนางน้ำอ้อย ผิวดำ ชาวบ้านบ้านเขาปู่คง หมู่ 10 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรีพร้อมพวก ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมให้ตรวจสอบการทำประชาคมเพื่อยื่นขอประทานบัตรประกอบกิจการโรงโม่หินในพื้นที่ว่าดำเนินถูกต้องหรือไม่ 21 ม.ค. 2559 07:52 ไทยรัฐ