วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.ขอแปลงงบฯสร้างสนามกีฬาช่วยอุ้มยางพารา

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ไปสำรวจความต้องการการใช้ยางพาราของแต่ละสถานศึกษาแล้ว พบว่า แต่ละสถานศึกษามีความต้องการที่จะใช้ยางพาราสร้างสนามกีฬาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอแปลงงบประมาณเหลือจ่ายปี 2559 จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อมาจัดสร้างสนามกีฬา 382 แห่ง แบ่งเป็น สนามฟุตซอล 122 แห่ง สนามอเนกประสงค์ 260 แห่ง โดยคาดว่าจะสนับสนุนยางพาราแท่ง จำนวน 978 ตัน ซึ่งจะเสนอให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เห็นชอบต่อไป

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า ส่วนในปีงบประมาณ 2560 จะมีการเปลี่ยนแปลงงบฯจากที่ได้ทำแผนงบฯไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการสร้างสนามกีฬาในสถานศึกษาที่ยังขาดแคลน ประมาณ 1,800 แห่ง โดยคาดว่าในปี 2560 จัดซื้อยางพาราแท่งเพิ่มอีก 3,900 ตัน ทั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้ยางพาราภายในประเทศ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรได้ สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดตามระเบียบราชการ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะจัดซื้อจากส่วนกลางหรือกระจายให้เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ แต่การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก.

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ไปสำรวจความต้องการการใช้ยางพาราของแต่ละสถานศึกษาแล้ว พบว่า แต่ละสถานศึกษามีความต้องการที่จะใช้ยางพาราสร้างสนามกีฬาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอแปลงงบประมาณเหลือจ่ายปี 2559 21 ม.ค. 2559 01:14 ไทยรัฐ