วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยร่วมยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน หรือ อาเซียน ทัวริสซึ่ม ฟอรั่ม (เอทีเอฟ 2016) ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมีข้อตกลงในแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ.2559-2568 ซึ่งที่ประชุมระดับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนจะประกาศเปิดตัวในวันที่ 22 ม.ค.นี้ เพื่อทั้ง 10 ประเทศจะนำไปปฏิบัติและพัฒนาการท่องเที่ยวอาเซียนให้เติบโตในทิศทางเดียวกัน โดยไทยจะมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนเข้าร่วม

ทั้งนี้ ในแผนยุทธศาสตร์นี้ได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันว่าเมื่อสิ้นสุดแผนฯในปี 2568 กลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 15% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) จากปัจจุบันอยู่ที่ 10% ของจีดีพี และเกิดการจ้างแรงงานด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 7% จากปัจจุบันเฉลี่ยที่ 4% ของการจ้างแรงงานรวมของแต่ละประเทศ พร้อมกันนั้นต้องสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อคนเป็น 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 54,000 บาทต่อทริป จากปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 900 ดอลลาร์ หรือ 32,400 บาทต่อทริป (อัตราแลกเปลี่ยน 36 บาทต่อดอลลาร์) และเพิ่มวันพักเฉลี่ยต่อทริปเป็น 8 วัน จากปัจจุบันเฉลี่ย 6.3 วัน

“ถ้าดูเฉพาะประเทศไทยในปีที่ผ่านมา มีรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.44 ล้านล้านบาท คิดเป็น 14% ของจีดีพี นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ย 45,000-50,000 บาท มีวันพักเฉลี่ยต่อทริปประมาณ 9 วัน และเมื่อเทียบในทุกประเทศของอาเซียนประเทศไทยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาสูงสุดกว่าทุกประเทศคือ 30 ล้านคน ขณะที่มาเลเซียเป็นลำดับรองลงมา 20 ล้านคน ขณะที่ไทย ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียที่ใช้ท่องเที่ยวเป็นเสาหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เกิน 10% ของจีดีพี”.

ได้เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน หรือ อาเซียน ทัวริสซึ่ม ฟอรั่ม (เอทีเอฟ 2016) ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมีข้อตกลงในแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ.2559-2568 21 ม.ค. 2559 00:46 21 ม.ค. 2559 00:49 ไทยรัฐ