วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"อุตตม" มีความสุขกับเป้าหมายชีวิตใหม่ ชูกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอุ้มทุกหมู่บ้าน

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงไอซีทีกำลังเร่งจัดทำรายละเอียดของโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจดิจิตอล วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านราว 74,850 หมู่บ้าน มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ราคาถูก คุณภาพดีไว้ใช้งานภายใน 12 เดือนข้างหน้า นับจากเดือน มี.ค.2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ในเบื้องต้นไอซีทีมีแนวคิดที่จะจัดตั้งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อระดมทุนในการวางโครงข่ายโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งจะเปิดกว้างให้เอกชนเข้าร่วมด้วย

“เงินทุน 20,000 ล้านบาทในการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมนั้น ถือเป็นเงินตั้งต้นของการจัดตั้งกองทุนของรัฐบาล หากเอกชนสนใจก็สามารถมาร่วมลงทุนในกองทุนได้ เพราะหากจะรอให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท ร่วมกันจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมนั้นอาจล่าช้า ติดขัดเรื่องทรัพย์สิน ที่ยังมีประเด็นฟ้องร้องกับคู่สัญญาสัมปทาน ฉะนั้นหากรัฐสามารถจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยเงินตั้งต้นจากรัฐบาล ก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแน่นอน คาดว่าเรื่องการจัดตั้งกองทุนนั้นจะมีความชัดเจนในไตรมาสสองของปี 2559”.

ขณะนี้กระทรวงไอซีทีกำลังเร่งจัดทำรายละเอียดของโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจดิจิตอล วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านราว 74,850 หมู่บ้าน 21 ม.ค. 2559 00:46 ไทยรัฐ