วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรฯ ยันน้ำในเขื่อนไม่แห้งขอด "ฉัตรชัย" ผุดแผนรับมือภัยแล้งโปรยฝนหลวงซับน้ำตาชาวนา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่า โครงการฝนหลวงได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ 4 ชุดลงไปที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มดำเนินการในวันที่ 20-24 ม.ค.59 โดยมีเป้าหมายคือเพื่อเติมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนทับเสลา และเขื่อนกระเสียว และหลังจากวันที่ 24 ม.ค.59 จะเฝ้าติดตามผลของการทำฝนหลวงอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทางกระทรวงเกษตรฯได้สั่งขุดคลองส่งน้ำไส้ไก่ โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ชลประทาน โดยมอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการ 52 โครงการ นำน้ำจากแหล่งน้ำไปถึงเกษตรกรให้มากที่สุด โดยเริ่มดำเนินการในวานนี้ (20 ม.ค.) ส่วนนอกเขตกรมชลประทาน ได้คุยกับกระทรวงกลาโหมหน่วยงานของกองทัพบก กองบัญชาการทหารสูงสุด เข้าดำเนินการอีก 108 โครงการ โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณางบประมาณภายใน 2 สัปดาห์

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปัจจุบันน้ำใน 4 เขื่อนหลัก มีปริมาณการใช้ที่เพียงพอ โดยในช่วงเข้าสู่สภาวะภัยแล้งและช่วงน้ำทะเลหนุนสูง เนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันตก ทางกรมชลประทานได้เตรียมน้ำไว้สำหรับบริหารจัดการวันละ 2 ล้าน ลบ.ม. จาก 15.7 ลบ.ม. เพิ่มขึ้นเป็น 17-18 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน และจะระบายน้ำเวลาที่จำเป็นเท่านั้น ในส่วนของการจ้างแรงงานในพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด มีปริมาณการจ้าง 17,500 ราย โดยทั้งประเทศมีแรงงาน 67,400 กว่าราย

ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการใน 2 มาตรการคือ 1.การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช สัตว์และประมง 385,000 ราย และพืชน้ำน้อย 155,813 ราย ในส่วนกลุ่มพืชไร่ที่อาศัยความชื้นในดินดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตไปแล้ว เหลืออีกเพียง 4 จังหวัดและจะดำเนินการเสร็จภายในเดือน ม.ค.นี้ และ 2. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 กรณีพืชน้ำน้อยทั้งประเทศ 155 โครงการ 151 ล้านบาท โดยชุมชนที่ทำโครงการเริ่มเบิกจ่ายแล้ว 96 ล้านบาท.

โครงการฝนหลวงได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ 4 ชุดลงไปที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มดำเนินการในวันที่ 20-24 ม.ค.59 โดยมีเป้าหมายคือเพื่อเติมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนทับเสลา และเขื่อนกระเสียว 21 ม.ค. 2559 00:46 ไทยรัฐ