วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บีโอไอมั่นใจต่างชาติจ่อลงทุนไทย ชี้ผลพวงจากมาตรการเร่งรัด กระตุ้นส่งออกเพิ่มเฉียดล้าน ล.

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อปีที่ผ่านมา บีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) จำนวน 1,151 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 493,690 ล้านบาท เป็นโครงการขยายการลงทุนของบริษัทที่ลงทุนในไทยแล้ว จำนวน 592 โครงการ มูลค่า 328,433 ล้านบาท ชี้ให้เห็นว่านักลง

ทุนที่มีฐานการผลิตในไทย มีความมั่นใจขยายฐานการผลิตในไทยต่อไป คาดว่าจะลงทุนจริงภายใน 1-2 ปีนี้ อาจมีหลายโครงการที่จะลงทุนเร็วกว่าแผนเดิม เป็นผลจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนของบีโอไอ และหากดำเนินการได้ทั้งหมดจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากการส่งออกปีละ 962,174 ล้านบาท รวมทั้งใช้วัตถุดิบภายในประเทศปีละ 414,651
ล้านบาท

สำหรับโครงการลงทุนของนักลงทุนรายใหม่ ยังเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่อง มีจำนวน 559 โครงการ มูลค่า 165,257 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการของนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่ใกล้เคียงกัน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนแตกต่างกัน โดยมูลค่าการลงทุนในโครงการขยายสูงกว่าโครงการใหม่นั้นชี้ให้เห็นว่านักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนจึงเกิดความเชื่อมั่นที่จะขยายการลงทุนในมูลค่าที่สูงกว่าโครงการแรก

นางหิรัญญากล่าวว่า โครงการลงทุนจากต่างประเทศ ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมในปีที่ผ่านมา มีโครงการขนาดใหญ่ มูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 74 โครงการ โดยกระจายอยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจดิจิตอล กลุ่มศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร เช่น โครงการในกลุ่มผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ มีจำนวน 6 โครงการ เงินลงทุนรวม 53,000 ล้านบาท

สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศในไทยปีนี้ คาดว่า มีแนวโน้มดีกว่าปีที่ผ่านมา จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ที่ออกมาในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศที่มีฐานการผลิตในไทยอยู่แล้วหลายรายมีแผนจะขยายการลงทุน.

เมื่อปีที่ผ่านมา บีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) จำนวน 1,151 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 493,690 ล้านบาท เป็นโครงการขยายการลงทุนของบริษัทที่ลงทุนในไทยแล้ว จำนวน 592 โครงการ มูลค่า 328,433 ล้านบาท 21 ม.ค. 2559 00:46 21 ม.ค. 2559 00:49 ไทยรัฐ