วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภูเก็ตเข้มออกตรวจไกด์เถื่อน หวังตัดวงจรลวง-ฉ้อโกง นทท.

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภาคใต้เขต 2 สนธิกำลังทหาร-ตำรวจ ตรวจรถบัสและรถตู้บริษัทนำเที่ยวด่านตรวจภูเก็ต เพื่อตัดวงจรไกด์เถื่อน พบไกด์คนไทยไม่มีใบอนุญาต 5 ราย ใช้ผิดพื้นที่ 1 ราย...

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 20 ม.ค. ที่ด่านตรวจภูเก็ต นายสันติ ป่าหวาย ผอ.นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต 2 พร้อมด้วย น.อ.พงศ์จักร อุไรมาลย์ ผบ.หมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ 3 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถบัสและรถตู้ของบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ที่ทยอยเดินทางกลับจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ใน จ.พังงาเข้ามายัง จ.ภูเก็ต ซึ่งมักจะมีการลักลอบใช้มัคคุเทศก์ที่ไม่มีใบอนุญาตบ่อยครั้ง

โดยการตรวจสอบมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เป็นชุดผสมแยกตรวจสอบรถตู้และรถบัสของบริษัทนำเที่ยวทุกคันที่ผ่านด่านตรวจ โดยมีการตรวจสอบตั้งแต่ใบจ็อบออร์เดอร์ของบริษัทนำเที่ยว ซึ่งจะมีการประทับตราผ่านตั้งแต่สนามบินภูเก็ต การตรวจบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์และการใช้ไกด์ต่างชาติผิดกฎหมาย รวมถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามนโยบายของจังหวัด

นายสันติ กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้กระทำความผิดเป็นไกด์ชาวไทยไม่มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์ 5 ราย และใช้ใบอนุญาตผิดพื้นที่ 1 ราย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ผู้กระทำความผิดไม่มีใบอนุญาตนั้น มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี แต่ครั้งนี้สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จะเรียกบริษัทดังกล่าวมาตักเตือนและพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 15 วัน หากพบว่ายังกระทำอีกเป็นครั้งที่ 2 จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 30 วัน หากบริษัทใดยังฝ่าฝืนและกระทำความผิดครบ 3 ครั้งจะเพิกถอนใบอนุญาตทันที

จากการตรวจสอบในครั้งนี้ไม่พบไกด์เถื่อนชาวต่างชาติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในการสนธิกำลังลงพื้นที่ครั้งนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงมาตรการตรวจสอบดูแลความปลอดภัย รวมถึงดูแลไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบ หลอกลวงหรือฉ้อโกงนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น.

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภาคใต้เขต 2 สนธิกำลังทหาร-ตำรวจ ตรวจรถบัสและรถตู้บริษัทนำเที่ยวด่านตรวจภูเก็ต เพื่อตัดวงจรไกด์เถื่อน พบไกด์คนไทยไม่มีใบอนุญาต 5 ราย ใช้ผิดพื้นที่ 1 ราย... 20 ม.ค. 2559 22:10 20 ม.ค. 2559 23:45 ไทยรัฐ