วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.วางกรอบ 3 เรื่องร่างบทเฉพาะกาล

กรธ. เผย ต้น ก.พ.เตรียมเชิญ สมาชิกสปท.-สนช. ร่วมรับฟังความเห็นร่างรธน. ก่อนจะมีการปรับปรุงแก้ไข แจงเตรียมจัดงานใหญ่ พร้อมส่งมอบร่างฯฉบับแล้วเสร็จ 29 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวภายหลังการประชุมว่า กรธ.ได้พิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา และตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคำ และความเชื่อมโยงในแต่ละมาตราให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ในหมวด 6 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นอกจากนี้ กรธ.ได้เตรียมแผนประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ภายหลังวันที่ 29 ม.ค.นี้ โดยระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ. จะให้ประธาน กรธ.ชี้แจงรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญ ต่อการประชุมร่วมกันระหว่าง สนช.และสปท.ที่รัฐสภา และจะเปิดให้สมาชิกทั้ง 2 สภา ซักถามข้อสงสัย ซึ่งเป็นวันใดนั้นจะปรึกษากับประธานทั้ง 2 สภาอีกครั้ง เพื่อนัดประชุมร่วมและวันที่ 12 ก.พ. กรธ.จะเชิญสภาองค์กรชุมชนและองค์กรจากภาคประชาชนมาชี้แจงด้วย ส่วนเนื้อหาของบทเฉพาะกาลขณะนี้นั้น ได้วางกรอบไว้ 3 เรื่อง คือ 1.การออก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญจะมีอะไรบ้างและจะให้ใครเป็นผู้จัดทำ 2.แนวทางการปฏิรูป และ 3.การเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากรัฐบาล คสช.ไปสู่รัฐบาลปกติ

กรธ. เผย ต้น ก.พ.เตรียมเชิญ สมาชิกสปท.-สนช. ร่วมรับฟังความเห็นร่างรธน. ก่อนจะมีการปรับปรุงแก้ไข แจงเตรียมจัดงานใหญ่ พร้อมส่งมอบร่างฯฉบับแล้วเสร็จ 29 มี.ค.นี้ 20 ม.ค. 2559 17:50 20 ม.ค. 2559 19:17 ไทยรัฐ