วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุตรดิตถ์ ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 2 ตำบล จนท. เร่งสูบน้ำ ช่วยชาวบ้าน

อุตรดิตถ์ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน คือ ตำบลขุนฝาง-ท่าเสา ชาวบ้านเดือดร้อน 11,928 ราย สนง.ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ เร่งดำเนินการสูบน้ำกันอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 59 สนง.ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 จังหวัดเชียงราย เร่งนำเครื่องสูบน้ำระยะไกล เข้ามาในพื้นที่ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยกัน โดยเครื่องแรก ทำการสูบอยู่ที่ ตำบลขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ ส่วนอีกสองเครื่อง ทำการสูบอยู่ที่ ตำบลป่าคาย อ.ทองแสนขัน เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำมายังที่ทำการประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้กันในเบื้องต้น ทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2 ตำบล ราษฎร ได้รับความเดือดร้อน 11,928 ราย

จากการเปิดเผยของ นายสมคิด ผานุการณ์ ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ และ น.ส.ชาครียา เศรษฐเสรี หน. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ส่งเรื่องขึ้นจังหวัดเสนอยังผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันภัยแล้งจังหวัดอุตรดิตถ์

ให้ประกาศพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน คือตำบลขุนฝาง และตำบลท่าเสา ราษฎรได้รับผลกระทบ 4,931 ครัวเรือน คิดเป็นจำนวนประชากร 11,928 ราย เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทาง สนง.ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รีบทำหนังสือไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 จังหวัดเชียงราย เร่งนำเครื่องสูบน้ำระยะไกล เข้ามาในพื้นที่ จำนวน 3 เครื่องด้วยกัน โดยเครื่องแรก ทำการสูบอยู่ที่ ตำบลขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ ส่วนอีกสองเครื่อง ทำการสูบอยู่ที่ ตำบลป่าคาย อ.ทองแสนขัน เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำมายังที่ทำการประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้กันในเบื้องต้น และในขณะนี้ยังคงเร่งดำเนินการสูบน้ำกันอย่างต่อเนื่อง ในสองพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล.

ภาพจาก : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน คือ ตำบลขุนฝาง-ท่าเสา ชาวบ้านเดือดร้อน 11,928 ราย สนง.ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ เร่งดำเนินการสูบน้ำกันอย่างต่อเนื่อง 20 ม.ค. 2559 13:31 20 ม.ค. 2559 20:55 ไทยรัฐ