บริการข่าวไทยรัฐ

'วิษณุ' เผย 'บิ๊กตู่' บ่น ขนาดสั่งตั้งโฆษกกระทรวง งานยังไม่กระเตื้อง

"วิษณุ" เผย นายกฯ แอบบ่น แค่สั่งตั้งโฆษกกระทรวง งานยังไม่เดิน แนะโฆษกฯ ยึด 3 หลักการทำงาน สร้างความเข้าใจ ไม่ใช่ล้างสมอง เล็ง ใช้ผลงานพีอาร์เป็นตัวชี้วัด ก่อนแต่งตั้งโยกย้าย

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 59  ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กล่าวเปิดสัมมนาและมอบนโยบายเรื่องการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 ไปสู่การปฏิบัติและแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ในการพัฒนาชาติแก่ประชาชน ตอนหนึ่งว่า ช่วงเวลานี้รัฐบาลได้สั่งการหลายอย่างออกมาใหม่ คือ การให้ความสำคัญแก่แผนการประชาสัมพันธ์ฯ โดยเฉพาะข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 58  ที่ระบุว่า นับแต่นี้ไป จะให้มีการประเมินสมรรถนะของหน่วยงาน และผู้บริหารระดับสูง ซี 10-11 ใหม่ทั้งหมด ไม่ประเมินแบบที่ผ่านมา คือ ให้นักเรียนออกข้อสอบเอง แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องการ คือ ทำอย่างไรให้ครูออกข้อสอบได้เอง ทั้งนี้แผนประชาสัมพันธ์ จะเป็นตัวชี้วัดอีกตัวที่ใช้ในประเมิน ข้าราชการ ซึ่งการประเมินจะเริ่มในวันที่ 1 เม.ย. 59 แต่ข้อมูลที่ผ่านมาจะมองย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 และทราบผลการประเมินในวันที่ 1 ต.ค. 59 โดยวัดผลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประเมินตามระเบียบวาระ ข้อสั่งการเป็นพิเศษ และใช้พื้นที่เป็นตัวกำหนด

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน เกิดประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรี จึงได้ตั้งโฆษกประจำกระทรวงต่างๆ รวมถึงโฆษกประจำ ก.พ. และ ก.พ.ร. โดยโฆษกที่ตั้งใหม่ ต้องทำงานบูรณาการกับเลขาธิการนายกฯ รมต. ประจำสำนักนายกฯ โฆษกรัฐบาล และโฆษก คสช.อย่างใกล้ชิด ขณะนี้แจ้งมา 15 หน่วย ขาดอีก 5 หน่วย นายกรัฐมนตรี บอกว่าขนาดสั่งการแล้วยังไม่ตื่นตัว อย่างไรก็ตามเชื่อว่าโฆษกแต่ละกระทรวงที่ตั้งขึ้นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ม.ค ที่ผ่านมา จะทำงานร่วมกับโฆษกรัฐบาลได้ดี ซึ่งโฆษกเหล่านี้ต้องใช้แผนการประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 เข้ามาทำงาน ถ้าทำงานดีก็ได้รับผลดี เป็นการทำงานตามหน้าที่ปกติของโฆษก สิ่งเหล่านี้จะนำมาใช้ในการประเมินการทำงานของทุกคนด้วย

นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า สำหรับแผนการประชาสัมพันธ์ฯ มีหลักที่ต้องทำ 3 ข้อ คือ 1. ต้องนำไปใช้กับทุกภาคส่วนในสังคม หรือประชารัฐ รณรงค์กับประชารัฐ คำนี้ศักดิ์สิทธิ์ มีมานาน ไม่ใช่สิ่งที่นายกฯ คิดค้นขึ้น 2. ต้องสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ด้วยความรู้ ความเข้าใจ 3. ต้องทำเพื่อประโยชน์ 3 อย่าง คือสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกัน ซึ่งควรจะเป็นเรื่องที่ดีตามความเหมาะสม, ต้องสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ไม่ได้มอมเมาหรือล้างสมองเพราะข้อมูลบางเรื่องจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศให้แพร่ไปสู่สังคมโลก ซึ่งเวลานี้มันยาก เพราะสถานการณ์ไทยไม่ปกติ ตนบอกทูตที่มาเยี่ยมเสมอให้เข้าใจในเรื่องดังกล่าวว่าทำอย่างไรให้รักษาสถานการณ์และฟื้นตัวกลับสภาวะปกติโดยเร็ว ขออย่าเพิ่งเรียกร้องเลือกตั้งอะไรในวันนี้ เพราะภาวะประเทศยังไม่ปกติ จะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไร แต่ต้องสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้มาเยี่ยมได้รับทราบ