วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมงาน “แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ยิ่งใหญ่

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 18-22 ก.พ. ณ สถานที่สำคัญของจังหวัด ประกอบด้วยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และบริเวณวัดต่างๆ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกอบกิจกรรมทางศาสนา การตอบปัญหาเมืองลิกอร์ และการประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม การประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาสหรือข้าวยาคู การสาธิตและการทอและจัดแสดงผ้าพระบฏ 4 ภาค และนิทรรศการเรื่อง “ต้นธารสยาม-ลังกาวงศ์”

กิจกรรมตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การสาธิตการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และอย่างยิ่งการประกอบพิธีสมโภชและอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงพระราชทานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิริมงคลแก่ชาวนครศรีธรรมราชอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชจะประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพุทธศาสนิกชน วันที่ 22 ก.พ. เวลา 15.00 น. โดยเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง มายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ก่อนอัญเชิญขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาต่อไป จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และในโอกาสเดียวกันนี้ขอเชิญทุกท่านพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาวหรือสีนวลในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2559 ด้วย.

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 18-22 ก.พ. ณ สถานที่สำคัญของจังหวัด 20 ม.ค. 2559 08:26 20 ม.ค. 2559 08:30 ไทยรัฐ