วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดงบปี 59 เพิ่มรับมือเศรษฐกิจ

เท 1.5 หมื่นล.สานฝันเน็ตทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

ครม.สบโอกาสใช้เงินประมูล 4 จี จัดงบประมาณปี 59 เพิ่มอีก 56,000 ล้านบาท หวังใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เจียดให้ไอซีที 15,000 ล้านบาท สานฝันอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ สร้างโครงข่ายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 79,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ ชาวบ้านเตรียมได้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเทียบเท่า 4 จี ภายในกลางปี 60

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 56,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ และค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นอาเซียน ดิจิตอล ฮับ จำนวน 15,000 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 8,339 ล้านบาท รวมทั้งเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 32,661 ล้านบาท โดยแหล่งเงินที่จะนำมาใช้มาจากภาษี และรายได้ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ หรือการประมูลคลื่น 4 จีในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หลังจาก ครม.เห็นชอบแล้ว จะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และส่งกลับมาให้ ครม.ให้ความเห็นชอบในวันที่ 9 ก.พ.2559 ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาในวันที่ 18 ก.พ.2559 และคาดว่า ในวันที่ 15 มี.ค.2559 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ด้านนายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจ ดิจิตอล วงเงินรวม 20,000 ล้านบาทที่ ครม.เห็นชอบนั้น แบ่งการดำเนินโครงการเป็น 2 ระยะ คือระยะเริ่มต้น ออกเป็น พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมปี 2559 วงเงิน 15,000 ล้านบาท ในส่วนนี้จะเป็นงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเป็นหลักเน้นการพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมหมู่บ้านประมาณ 79,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในกลางปี 2560 โดยหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ กระทรวงไอซีทีจะเริ่มเดินหน้าโครงการทันที ตั้งแต่เดือน มี.ค.2559 เช่น การวางโครงสร้างเสาโทรคมนาคม จัดทำระบบ และการเตรียมความพร้อมบุคลากร

สำหรับในระยะต่อไปจะใช้งบประมาณปี 2560 วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ คือการยกระดับประเทศไทยกับเพื่อนบ้าน นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิตอลของภูมิภาค ซึ่งเป็นการต่อยอดจากระยะแรก และเพื่อรองรับการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบขยายโครงข่ายคือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างรัดกุมและรอบคอบเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยขั้นตอนจากนี้กระทรวงไอซีที จะต้องเสนอรายละเอียดของการของบประมาณตามขั้นตอนของสำนักงบประมาณเพื่อจัดทำงบประมาณเพิ่มเติม และเสนอ ครม.อีกรอบ เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

“นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่า ให้กระทรวงไอซีทีประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อย่างใกล้ชิด เพราะ กสทช.มีแผนจะลงทุนโครงข่ายโทรคมนาคมในพื้นที่ที่ยังไม่มีบริการโทรคมนาคมด้วยเพื่อให้ลดการลงทุนซ้ำซ้อน โดยคาดว่าภายในเดือน มี.ค.59 จะพยายามให้ทีโอทีและแคท ทยอยติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บริการ โดยมีเป้าหมายว่าในอีก 12 เดือนข้างหน้าทุกหมู่บ้านจะต้องมีอินเตอร์เน็ตราคาถูกไว้ใช้งาน จากปัจจุบันมีหมู่บ้านประมาณ 40,000 กว่าหมู่บ้าน ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตเข้าถึง ส่วนอีก 34,000 หมู่บ้าน มีอินเตอร์เน็ตเข้าถึงแล้ว แต่คุณภาพยังไม่ดีเพียงพอ จึงให้ปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น”

นายอุตตม กล่าวว่า เมื่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกหมู่บ้าน เชื่อว่าจะช่วยพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศได้ เพราะจะมีการต่อยอดจากการใช้อินเตอร์เน็ต ทั้งการค้าขายออนไลน์ สินค้าในชุมชน สินค้าอื่นๆซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ในชุมชน โดยเรื่องนี้กระทรวงไอซีที จะทำงานอย่างใกล้ชิด กสทช.และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวดีขึ้น ด้วยการต่อยอดจากการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน.

ครม.สบโอกาสใช้เงินประมูล 4 จี จัดงบประมาณปี 59 เพิ่มอีก 56,000 ล้านบาท หวังใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เจียดให้ไอซีที 15,000 ล้านบาท สานฝันอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ สร้างโครงข่ายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 79,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ 20 ม.ค. 2559 01:52 20 ม.ค. 2559 04:37 ไทยรัฐ