วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินเครื่อง "คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป"

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยหลังการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ร่วมกับสถาบันอาหารของ มหาวิทยาลัยชั้นนำ และผู้ประกอบการอาหารว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางปฏิบัติที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อการลงทุน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ในการขยายการลงทุน เพื่อ ผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) เกษตรแปรรูป ซึ่งพบว่าปัญหาหลักๆของอุตสาหกรรมอาหาร คือ ขั้นตอนการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) ที่ปัจจุบันใช้เวลาพิจารณาออกมาตรฐาน 155 วันต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ และแต่ละวันยังรับพิจารณาได้ไม่เกิน 10 ผลิตภัณฑ์ จึงต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รองรับผลิตภัณฑ์มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มบุคลากร

ขณะที่อีกปัญหาที่พบมากคือ ปัจจุบันงานวิจัยด้านอาหารจำนวนมากของไทยที่คิดค้นจากสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา มีการนำผลงานวิจัย มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพียง 5% จากทั้งหมดหลักพันรายการ ซึ่งสถาบันอาหารจะรับหน้าที่เป็นศูนย์กลางงานวิจัยให้กับผู้ประกอบการ และปัญหา อุปสรรคทั้งหมดจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน วันที่ 27 ม.ค.ส่วนแผนการชักจูงนักลงทุนเป็นหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า ปัญหาของสถาบันอาหาร คือ การขาดแคลนห้องทดสอบวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบมาตรฐานอาหาร การตรวจสอบวิเคราะห์อาหาร สารสกัด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิด จึงต้องตั้งเป้าหมายสร้างศูนย์ทดสอบด้านอาหาร 5 แห่ง ในทุกภูมิภาค คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างแห่งละ 100-200 ล้านบาท รวม 1,000 ล้านบาท โดยล่าสุดสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบ 50 ล้านบาท สร้างศูนย์ทดสอบฯ 1 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ ในปี 2560 ทั้งนี้ หากนโยบาย คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปเดินหน้าตามที่วางแผนไว้ อุตสาหกรรมอาหารเติบโตอย่างก้าวกระโดด และในปี 2564 จะเติบได้ 16-20% แต่หากไม่มีนโยบาย จะเติบโตเพียง 5-8% ต่อปี.

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยหลังการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 20 ม.ค. 2559 01:49 ไทยรัฐ