วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศร.ขนงานศิลป์โชว์ฮ่องกง

นายชาย นครชัย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่าในปีนี้ สศร.มีนโยบายนำร่องยกระดับของศิลปินสาขาทัศนศิลป์ ด้วยการคัดเลือกผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินรุ่นใหม่โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่ สศร.ได้สร้างผลผลิตมาแล้วถึง 7 รุ่น ไปจัดแสดงนิทรรศการ และเปิดตลาดจำหน่ายผลงาน ในงานเทศกาลศิลปะในสาธารณรัฐฮ่องกง เป็นครั้งแรก ช่วงเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานเหมือนเทศกาลภาพยนตร์ ที่มีการซื้อขายผลงานกัน ทั้งนี้ สศร. จะเร่งส่งเสริมศิลปินคนรุ่นใหม่ ให้มีชื่อเสียง สร้างการรับรู้ผลงาน และให้ต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น และจากการพิจารณาผลงานของศิลปินรุ่นใหม่แล้ว เห็นว่าหลายคนมีฝีมือชั้นเยี่ยมสามารถยกระดับผลงานนำไปสู่ระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม หลังจากกลับมาจะมีการประเมินผลการดำเนินงาน และหากประสบความสำเร็จก็จะขยายผลสู่ศิลปะร่วมสมัยแขนงอื่นๆต่อไป.

นายชาย นครชัย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่าในปีนี้ สศร.มีนโยบายนำร่องยกระดับของศิลปินสาขาทัศนศิลป์ ด้วยการคัดเลือกผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินรุ่นใหม่โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย