วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คมนาคม เร่ง ผุดจักรยานทั่วไทย เป็นมาตรฐานเดียวกัน

รมว.คมนาคม เผย ครม.มีมติกำหนดเกณฑ์การก่อสร้างทางจักรยานในไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เผย สร้างไปแล้วกว่า 566 กม. ดำเนินการอยู่ 715 กม. จ่อสร้างเพิ่มอีก 1,071 กม. รวมทั้งสิ้น 2,352 กม. พร้อมทั้งกำหนดเส้นทางจักรยาน สี รูปแบบ เป็นมาตรฐาน...

วันที่ 19 ม.ค. 59 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ครม.ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนำไปเป็นต้นแบบการสร้างได้ โดยกระทรวงคมนาคมได้รายงานว่า ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างทางจักรยานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร และเทศบาลต่างๆ ไปแล้วกว่า 566 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 715 กิโลเมตร และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างทางจักรยานต่ออีก 1,071 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อรวมการสร้างจักรยาน จะมีทั้งสิ้น 2,352 กิโลเมตร ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดเส้นทางจักรยานออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. เส้นทางจักรยานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 2. เส้นทางจักรยานเพื่อสุขภาพ และออกกำลังกาย 3. เส้นทางปั่นจักรยานแบบมืออาชีพเพื่อการแข่งขัน

นอกจากนั้น ยังได้มีการกำหนดสี และรูปแบบของทางจักรยานให้เป็นมาตรฐานด้วย โดยแยกประเภททางจักรยาน ออกเป็น 6 ประเด็น คือ 1. ทางจักรยานที่ยึดความปลอดภัยสูงสุด เช่น ถ้าถนนมีรถวิ่ง 10,000 คัน/วัน การก่อสร้างทางจักรยานจะต้องแยกออกถนนหลักทันที และหากทางมีรถใช้ปริมาณน้อย ก็สามารถทำทางจักรยานร่วมกันกับทางถนนได้ และถ้ามีปริมาณรถมากก็ให้มีแผงกั้นระหว่างทางรถกับทางจักรยาน 2. ในส่วนของสาระสำคัญทางกายภาพของช่องทางจราจรนั้น ให้แยกออกเป็นทั้งทางลาดชัน ทางโค้ง 3. การออกแบบชั้นผิวทางจักรยานโดยใช้มาตรฐานการลาดผิวแบบแอสโต ของทางหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา 4. จัดทำป้ายสัญลักษณ์บนแผ่นป้ายจราจรให้เป็นสากล 5. ติดตั้งป้ายไฟกะพริบ แสงสว่าง และ 6. กำหนดพื้นที่ในการจอดจักรยาน

รมว.คมนาคม เผย ครม.มีมติกำหนดเกณฑ์การก่อสร้างทางจักรยานในไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เผย สร้างไปแล้วกว่า 566 กม. ดำเนินการอยู่ 715 กม. จ่อสร้างเพิ่มอีก 1,071 กม. รวมทั้งสิ้น 2,352 กม. 19 ม.ค. 2559 18:01 ไทยรัฐ