วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท. ไฟเขียวแผนผ่าตัดงานสอบสวน ตร.

สปท. เห็นชอบผ่าตัดระบบสอบสวนตำรวจ แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานสอบสวน-กำหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในหน้าที่ เตรียมส่ง ครม. ลงทำงานบูรณาการ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 59 ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งมี นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. คนที่ 1 เป็นประธาน ได้ลงมติเห็นชอบวาระปฏิรูปเร่งด่วน เรื่องรายงานการปฏิรูประบบงานบริการประชาชนในการรับแจ้งความ และงานสอบสวน ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมเสนอเห็นชอบกับรายงานดังกล่าวด้วยคะแนน 154 ต่อ 8 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง 

ทั้งนี้ พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองประธาน กมธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายฯ ชี้แจงปัญหาที่ผ่านมาของงานสอบสวน คือการแบ่งแยกงานสืบสวนและสอบสวนออกจากกัน อีกทั้งพนักงานสอบสวนแต่ละพื้นที่ต้องรับผิดชอบสำนวนคดีไม่สมดุลกัน บางพื้นที่พนักงานสอบสวนต่อคนมีสำนวนคดีในความรับผิดชอบเป็นร้อยคดีต่อปี แต่บางพื้นที่พนักงานสอบสวนต่อคนมีสำนวนที่ต้องรับผิดชอบเพียงปีละ 4 คดีเท่านั้น ตลอดจนการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานสอบสวนมีน้อยกว่าสายงานอื่นๆ ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาที่ กมธ. เสนอ คือจะต้องทบทวน แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวน การกำหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานของพนักงานสอบสวน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนระบบการเข้าเวรของพนักงานสอบสวนจากเดิมที่เข้าเวรเพียงลำพัง หรือเวรเดี่ยว เป็นเข้าเวรเป็นชุดพนักงานสอบสวนแบบบูรณาการทั้งฝ่ายสอบสวน สืบสวน ป้องกันปราบปราม ธุรการ จราจร

สปท. เห็นชอบผ่าตัดระบบสอบสวนตำรวจ แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานสอบสวน-กำหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในหน้าที่ 19 ม.ค. 2559 16:20 ไทยรัฐ