วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ขนุนเพชรจริยา" ดกทั้งปีหวานกรอบ

โดย นายเกษตร

ขนุน เป็นไม้ผลที่ได้รับความนิยมจากผู้ปลูกอย่างกว้างขวางไม่แพ้ไม้ผลชนิดอื่นๆ ซึ่ง “ขนุนเพชรจริยา” เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างขนุนดังคือ ขนุนเพชรดำรง กับ ขนุนศรีบรรจง แต่ไม่เปิดเผยว่าผสมกันด้วยวิธีไหน จากนั้นก็นำต้นพันธุ์ไปปลูกเลี้ยงจนต้นโตมีดอกและติดผล ปรากฏว่าติดผลดกไม่ขาดต้นหรือตลอดทั้งปี เมื่อผลสุกตัดลงจากต้นผ่าเอาเนื้อในกลับมียางน้อยมาก เนื้อสุกเป็นสีเหลืองเข้มหรือสีเหลืองทอง เนื้อมีความหนาประมาณ 0.8-1.5 ซม. รสชาติหวานกรอบไม่เละแม้สุกงอม มีกลิ่นหอมแปลกคล้ายกลิ่นดอกลำดวน วัดความหวานได้ประมาณ 22-28 องศาบริกซ์ เมล็ดและไส้กลางเล็กรับประทานอร่อยมาก นํ้าหนัก

ผลโตเต็มที่ระหว่าง 10-15 กิโลกรัมต่อผล เนื้อสุกประมาณ 54 เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักผล ติดผลดกตลอดทั้งปี ขยายพันธุ์โดยทั่วไปด้วยเมล็ดและตอนกิ่ง

เจ้าของ ผู้ผสมพันธุ์มั่นใจว่าเป็นขนุนใหม่และได้ขยายพันธุ์ปลูกทดสอบความนิ่งของสายพันธุ์อยู่หลายวิธีและเป็นเวลานานทุกอย่างยังคงที่ จึงตั้งชื่อว่า “ขนุนเพชรจริยา” พร้อมจด ทะเบียนชื่อได้รับการรับรองพันธุ์

จากกรมวิชาการเกษตรถูกต้องตามกฎหมาย และขยายพันธุ์ตอนกิ่งด้วยระบบทาบกิ่งออกวางขายได้รับความนิยมจากผู้ซื้อไปปลูกอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ขนุนเพชรจริยา มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับขนุนทั่วไป

ทุกอย่าง จะแตกต่างกันคือ สามารถติดผลดกเต็มต้นตลอดทั้งปี เนื้อสุกหนามาก รสชาติหวานกรอบหอมรับประทานอร่อยยิ่งนัก เนื้อเยอะเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักผลตามที่กล่าวข้างต้น

ใคร ต้องการกิ่งตอนของแท้ ติดต่อ “สวนณัฐพนธ์ฟาร์ม” 48/4 หมู่ 7 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. 08-6347-9749, 08-6383-3061 หรือที่งานเกษตรแฟร์ ม.เกษตรฯ บางเขน กทม. บริเวณล็อกบี 87-88, บี 195-196, บี 261-262 และบี 327-328 จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ.59 ราคาสอบถามกันเองครับ.

“นายเกษตร”

19 ม.ค. 2559 12:47 ไทยรัฐ