วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราคายาง

www.rubber.co.th

ขณะนี้เกิดกรณีราคายางพาราตกต่ำกว่าที่ผ่านมา สาเหตุมาจากหลายปัจจัยทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งปลูกกันมาในพื้นที่ภาคใต้ได้รับความเดือดร้อนออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐหาทางช่วยเหลือ ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจที่เพิ่งก่อตั้งไม่นาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ rubber.co.th

ราคายาง/สถานการณ์ยาง/วารสารวิชาการยางพารา นำเสนอราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา ราคายางย้อนหลัง รวบรวมราคายางพาราซื้อขายย้อนหลัง นอกจากนั้น ช่องทางในการร้องทุกข์/ ร้องเรียน ยังรวบรวมช่องทางรับปัญหาต่างๆ...

19 ม.ค. 2559 12:31 ไทยรัฐ