วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วช. ผลักดันงานวิจัย-สิ่งประดิษฐ์จากมันสมองคนไทย พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์สนองความต้องการชุมชน

เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่และงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงโชว์ผลงานความสำเร็จของนักประดิษฐ์ไทยที่สามารถไปคว้ารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวนกว่า 80 รางวัล พร้อมจัดพิธีลงนาม “โครงการความร่วมมือ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม” กับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 20 สถาบัน ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อผลักดันให้นักประดิษฐ์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปในอนาคต

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม เป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดการร่วมมือของบุคลากรด้านการวิจัยหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการเชื่อมโยงนำองค์ความรู้จากการวิจัย ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ ชุมชนสังคม และขยายผลการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้าน สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยมีนักประดิษฐ์ นักวิจัย จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการศึกษา จึงมีความ ต้องการดึงบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหล่านี้ให้มาอยู่ในระบบงานวิจัยมากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักประดิษฐ์ และนักวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยต่างๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้อย่างถูกต้อง

ผลงานโดดเด่นที่นำมาโชว์ มีอาทิ งานวิจัยของไทย อาทิ Clip-on-Scope ผลงานของ รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และทีมงาน จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นวัตกรรมที่จะเปลี่ยนศักยภาพด้านการถ่ายภาพของสมาร์ทโฟน ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ Brussels Innova 2015 และรางวัล Special Prize จากราชอาณาจักรเบลเยียม, ประเทศโครเอเชีย และประเทศไต้หวัน, การเตรียมสารสกัดเปลือก ผลมังคุดที่มี a-mangostin และตำรับยาสำหรับรักษาแผลอักเสบในช่องปาก ของ รศ.ดร.ภก. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และคณะ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น ซึ่งผลงานติดเหรียญรางวัลเหล่านี้ จะนำมาแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559” วันที่ 2-6 ก.พ.ศกนี้ ที่ฮอลล์ 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา.

เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่และงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงโชว์ผลงานความสำเร็จของนักประดิษฐ์ไทยที่สามารถไปคว้ารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวนกว่า 80 รางวัล... 19 ม.ค. 2559 10:18 19 ม.ค. 2559 10:21 ไทยรัฐ