วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ผู้ประกอบการลดค่าขนส่งตามสัญญา ทุ่ม17ล้านจัดธงฟ้าซับน้ำตาชาวสวนยาง

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปรับลดค่าบริการขนส่ง ที่กรมฯได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขนส่งปรับลดลงมาตามต้นทุนน้ำมัน ดีเซลที่ลดลง โดยผู้ประกอบการยืนยันจะปรับราคาลงได้ 5-10% ตั้งแต่เดือน ม.ค.59 เป็นต้นไป จึงต้องติดตามว่าได้ปรับลดลงจริงหรือไม่ และมีผลทำให้ราคาสินค้าในตลาดมีต้นทุนลดลงเท่าไร หากพบว่าค่าบริการขนส่งลดลงมากอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้ต้นทุนผลิตสินค้าลดลง กรมฯจะเชิญผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าหมวดวัสดุก่อสร้างมาหารือเพื่อขอความร่วมมือปรับลดราคาขายตามต้นทุนที่ลดลง

สำหรับการช่วยเหลือผู้ปลูกยางพาราภาคใต้นั้น ขณะนี้ ได้ส่งงบประมาณ 17 ล้านบาท ที่ใช้ดำเนินโครงการธงฟ้าให้กับจังหวัดที่ปลูกยางพาราภาคใต้แล้ว โดยจะขายสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดและต่ำกว่าการจัดธงฟ้าปกติ หรือลดราคามากกว่า 40% ซึ่งมีทั้งข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ เป็นต้น ส่วนการจัดทำข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม (กก.) เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางนั้น องค์การคลังสินค้า (อคส.) จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยใช้ข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล ตั้งเป้าหมายจัดทำทั้งหมด 4 ล้านถุง แจกจ่ายครัวเรือนละ 5 ถุง เชื่อว่าปริมาณข้าวดังกล่าวจะครอบคลุมครัวเรือนผู้ปลูกยางได้ทั้งหมด ซึ่งหลังจากที่จัดทำข้าวถุงเสร็จแล้ว อคส.จะจัดส่งไปให้ผู้ว่าราชการจัดหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกยางตามบัญชีที่มีอยู่แต่ละจังหวัดต่อไป.

ได้ส่งงบประมาณ 17 ล้านบาท ที่ใช้ดำเนินโครงการธงฟ้าให้กับจังหวัดที่ปลูกยางพาราภาคใต้แล้ว โดยจะขายสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดและต่ำกว่าการจัดธงฟ้าปกติ หรือลดราคามากกว่า 40% ซึ่งมีทั้งข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ เป็นต้น 19 ม.ค. 2559 03:35 19 ม.ค. 2559 03:37 ไทยรัฐ