วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.44 ดันเขตเศรษฐกิจ

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบกำหนดแปลงที่ดินของรัฐสำหรับให้เอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ในพื้นที่ จ.นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี รวม 12,000 ไร่ ในจำนวนนี้มีพื้นที่ใน จ.นครพนม เชียงราย รวม 3,912 ไร่ ต้องใช้มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกาศถอนสภาพพื้นที่สาธารณประโยชน์ และ จ.นราธิวาส มีพื้นที่เอกชนที่เหมาะสมตั้งนิคมฯได้ 2,277 ไร่ ซึ่งมอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ไปเจรจาขอซื้อที่ดินจากเอกชน

ขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบลดค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุตลอดเวลา 50 ปี หรือค่าแรกเข้าสำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก โดยลดลง 50% เหลือไร่ละ 160,000-300,000 บาท และยังผ่อนชำระได้ ซึ่งใน 5 ปีแรกไม่ต้องผ่อนส่ง แต่ผ่อนส่งปีที่ 6-10 คิดดอกเบี้ยราคาตลาด ส่วนค่าเช่าที่ดินรายปีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ใน จ.ตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา และหนองคาย ไร่ละ 24,000-40,000 บาทต่อปี ให้เพิ่มค่าเช่า 15% ทุก 5 ปี นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้ออกประกาศลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 20% เหลือ 10% เป็นเวลา 10 รอบบัญชี สำหรับกิจการทั่วไปที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบกำหนดแปลงที่ดินของรัฐสำหรับให้เอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่2 ในพื้นที่ จ.นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี 19 ม.ค. 2559 03:35 ไทยรัฐ