บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไพบูลย์' แนะ กรธ. ระบุใน รธน. รัฐต้องปกป้อง ศาสนาพุทธเป็นหลัก

"ไพบูลย์" ไม่ติดใจ กรธ.ไม่บัญญัติ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ แนะ ควรระบุให้ดูแลเป็นศาสนาหลัก ติง "มีชัย" พูดไม่เหมาะ ควรจะออกมาชี้แจงต่อสังคม...

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และอดีตกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ไม่ได้บัญญัติศาสนาพุทธไปเป็นให้เป็นศาสนาประจำชาติในร่างรัฐธรรมนูญนั้น ตนคิดว่าไม่ได้หมายความว่า กรธ. จะไม่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา การบัญญัติลงไปในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐว่า รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองศาสนาพุทธนั้น ตนคิดว่าก็เหมาะสมแล้ว

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ตนอยากให้ กรธ.ระบุลงไปให้ชัดเจนเลยว่าจะต้องปกป้องดูแลศาสนาพุทธเป็นหลัก ที่ผ่านมานั้นที่เกิดการทักท้วงก็เพราะว่าประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักถึงร้อยละ 95 แต่ว่าเรากลับไปดูแลศาสนาอื่นในลักษณะอื่นในลักษณะที่เท่าเทียมกัน ก็ทำให้กลุ่มคนที่มีความหวงแหนในศาสนาพุทธนั้นรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมได้ อาทิ มีกลุ่มคนที่รู้สึกว่าในประเทศไทยมีกรรมการอิสลาม แต่กลับไม่มีกรรมการศาสนาพุทธเป็นต้น หรือในบางกรณี นโยบายของรัฐก็ไปออกกฎหมายในเชิงเอื้อให้กับศาสนาอื่นๆ มากเกินไป ไม่ได้ให้ความสำคัญซึ่งสัมพันธ์กับสัดส่วนของผู้นับศาสนาพุทธในประเทศไทย ดังนั้นตนขอย้ำว่าว่า กรธ. ควรเขียนไปเลยว่า รัฐจะต้องปกป้องดูแลศาสนาพุทธเป็นหลัก ในฐานะเป็นศาสนาที่สำคัญ และต้องคำนึงสัดส่วนความเหมาะสมด้วย ไม่ให้ผู้นับถือศาสนาพุทธรู้สึกน้อยใจได้

"ผมไม่ติดใจเรื่องการบัญญัติศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาประจำชาติ ถ้าบัญญัติก็ดี แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร ศาสนาพุทธถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติของไทยอยู่แล้ว ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของประชาชน อยู่ในทุกที่อยู่แล้ว ถ้า กรธ.เขามีความเป็นห่วงเป็นใย ไม่บัญญัติเรื่องนี้ แต่ไปบัญญัติในส่วนอื่น ผมก็ยอมรับได้" นายไพบูลย์ กล่าว

สำหรับกรณีที่นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ.ออกมาพูดถึงเหตุผลว่าไม่บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายในระยะยาวนั้น นายไพบูลย์ กล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับการใช้ถ้อยคำของนายมีชัย เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดียิ่งขึ้น และพูดไปแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการตีความได้ว่าการไปเน้นศาสนาพุทธ จะกลายเป็นปัญหาของชาติ ดังนั้น กรธ.ควรจะออกมาชี้แจงต่อสังคมตรงนี้ด้วย.