วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไพบูลย์' แนะ กรธ. ระบุใน รธน. รัฐต้องปกป้อง ศาสนาพุทธเป็นหลัก

"ไพบูลย์" ไม่ติดใจ กรธ.ไม่บัญญัติ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ แนะ ควรระบุให้ดูแลเป็นศาสนาหลัก ติง "มีชัย" พูดไม่เหมาะ ควรจะออกมาชี้แจงต่อสังคม...

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และอดีตกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ไม่ได้บัญญัติศาสนาพุทธไปเป็นให้เป็นศาสนาประจำชาติในร่างรัฐธรรมนูญนั้น ตนคิดว่าไม่ได้หมายความว่า กรธ. จะไม่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา การบัญญัติลงไปในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐว่า รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองศาสนาพุทธนั้น ตนคิดว่าก็เหมาะสมแล้ว

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ตนอยากให้ กรธ.ระบุลงไปให้ชัดเจนเลยว่าจะต้องปกป้องดูแลศาสนาพุทธเป็นหลัก ที่ผ่านมานั้นที่เกิดการทักท้วงก็เพราะว่าประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักถึงร้อยละ 95 แต่ว่าเรากลับไปดูแลศาสนาอื่นในลักษณะอื่นในลักษณะที่เท่าเทียมกัน ก็ทำให้กลุ่มคนที่มีความหวงแหนในศาสนาพุทธนั้นรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมได้ อาทิ มีกลุ่มคนที่รู้สึกว่าในประเทศไทยมีกรรมการอิสลาม แต่กลับไม่มีกรรมการศาสนาพุทธเป็นต้น หรือในบางกรณี นโยบายของรัฐก็ไปออกกฎหมายในเชิงเอื้อให้กับศาสนาอื่นๆ มากเกินไป ไม่ได้ให้ความสำคัญซึ่งสัมพันธ์กับสัดส่วนของผู้นับศาสนาพุทธในประเทศไทย ดังนั้นตนขอย้ำว่าว่า กรธ. ควรเขียนไปเลยว่า รัฐจะต้องปกป้องดูแลศาสนาพุทธเป็นหลัก ในฐานะเป็นศาสนาที่สำคัญ และต้องคำนึงสัดส่วนความเหมาะสมด้วย ไม่ให้ผู้นับถือศาสนาพุทธรู้สึกน้อยใจได้

"ผมไม่ติดใจเรื่องการบัญญัติศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาประจำชาติ ถ้าบัญญัติก็ดี แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร ศาสนาพุทธถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติของไทยอยู่แล้ว ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของประชาชน อยู่ในทุกที่อยู่แล้ว ถ้า กรธ.เขามีความเป็นห่วงเป็นใย ไม่บัญญัติเรื่องนี้ แต่ไปบัญญัติในส่วนอื่น ผมก็ยอมรับได้" นายไพบูลย์ กล่าว

สำหรับกรณีที่นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ.ออกมาพูดถึงเหตุผลว่าไม่บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายในระยะยาวนั้น นายไพบูลย์ กล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับการใช้ถ้อยคำของนายมีชัย เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดียิ่งขึ้น และพูดไปแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการตีความได้ว่าการไปเน้นศาสนาพุทธ จะกลายเป็นปัญหาของชาติ ดังนั้น กรธ.ควรจะออกมาชี้แจงต่อสังคมตรงนี้ด้วย.

"ไพบูลย์" ไม่ติดใจ กรธ.ไม่บัญญัติ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ แนะ ควรระบุให้ดูแลเป็นศาสนาหลัก ติง "มีชัย" พูดไม่เหมาะ ควรจะออกมาชี้แจงต่อสังคม... 18 ม.ค. 2559 22:37 ไทยรัฐ