บริการข่าวไทยรัฐ

'บิ๊กหมู' ให้โอวาทยึดมั่นคำสัตย์ปฏิญาณ ตระหนักถึงภาระหน้าที่

ผบ.ทบ. นำทหารกองทัพบก กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพบก-กองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้กอบกู้เอกราช แนะสามัคคี ย้ำเตือนถึงภาระหน้าที่ ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 59 ที่ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาสวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ซึ่งในวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการทหาร จะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันสูงสุด

โดย พล.อ.ธีรชัย ได้กล่าวนำปฏิญาณตน และให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ขอให้นึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้กอบกู้เอกราช ย้ำเตือนให้ทหารทุกนายตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน วันนี้ทหารใหม่ทุกนายจะได้ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ ที่แสดงถึงความเป็นทหารของชาติโดยสมบูรณ์ ขอให้ทุกคนยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ปฏิญาณตนที่ให้ไว้ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตไว้ซึ่งเอกราช ประชาธิปไตย และความสงบสุขของชาติ ทำหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด มีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม จากนั้น พล.อ.ธีรชัย ได้อ่านสารของ พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) แก่กำลังพลกองทัพบก โดยขอให้ทหารทุกคนรักษาความดีไว้ตลอดไป