วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อลงกรณ์' เผย 'บิ๊กตู่' กังวลความหมาย 'ประชาธิปไตย' ต่อความเข้าใจ ปชช.

"อลงกรณ์" แจงผลประชุมวิป 3 ฝ่าย เผย นายกฯ ฝากการบ้าน 4 เรื่อง ชี้กังวลความเข้าใจ ปชช. ต่อความหมาย ประชาธิปไตย เล็งจัดเวทีรับฟังความเห็น ปมตั้งหน่วยงาน-ร่าง ก.ม.

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 59 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. เป็นประธาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. คนที่ 1 ได้แจ้งผลการประชุมของคณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่าย (วิป 3 ฝ่าย) ที่ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี (ครม.), สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ สปท. ว่า นายกรัฐมนตรีได้มีดำริถึงวิป 3 ฝ่าย ผ่าน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานวิป 3 ฝ่าย 4 เรื่อง คือ 1. อยากให้มีการประสานงานระหว่าง สปท. กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง 6 คณะ  2. การลงพื้นที่ของแม่น้ำสายต่างๆ จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม 3. การจะตั้ง กมธ.วิสามัญที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล จะต้องหารือร่วมกันก่อนเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกัน และ 4. รัฐบาลจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วม กมธ.ต่างๆ หรือวิป แต่จะใช้ช่องทางวิป 3 ฝ่าย ในการประสานงานร่วมกัน เพื่อไม่ให้ถูกมองว่ารัฐบาลครอบงำ

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า นายกฯ ยังมีดำริอีกว่า อยากให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจกับคำว่า "ประชาธิปไตย" ที่ไม่ได้หมายความว่าสิทธิเสรีภาพอย่างที่หลายฝ่ายเรียกร้องเท่านั้น แต่ต้องมีเรื่องของหน้าที่พลเมือง ที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง จึงเห็นว่าควรเผยแพร่ความหมายของคำดังกล่าว เพื่อให้แม่น้ำแต่ละสายมีความเข้าใจตรงกัน อย่างไรก็ตาม การทำงานหลังจากนี้จะเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูป ซึ่งมีข้อเสนอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และร่าง พ.ร.บ. อยู่มากมายโดยมีข้อกังวลจากสมาชิก สปท. บางคนว่า จะเป็นการเพิ่มภาระในเรื่องของงบประมาณหรือไม่ หรือทำให้หน่วยงานราชการใหญ่โตเกินไปไหม ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย มีข้อยุติว่า เพื่อให้การปฏิรูปรวดเร็ว ทางประธานวิป 3 ฝ่าย จะจัดประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงบประมาณ เพื่อจะให้ความเห็นต่อการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ร่าง พ.ร.บ. ใหม่ และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระปฏิรูปจำนวนมาก โดยจะนำผลการประชุมหารือในวิป 3 ฝ่าย ในวันที่ 27 ม.ค. นี้

"อลงกรณ์" แจงผลประชุมวิป 3 ฝ่าย เผย นายกฯ ฝากการบ้าน 4 เรื่อง ชี้กังวลความเข้าใจ ปชช. ต่อความหมาย ประชาธิปไตย เล็งจัดเวทีรับฟังความเห็น ปมตั้งหน่วยงาน-ร่าง ก.ม. 18 ม.ค. 2559 17:28 ไทยรัฐ